מסנג'ר מעודכן
top of page

LAWS AND POLICIES

חוקים ונהלים

נהלים

משרד הבריאות

משרד הרווחה

ביטוח לאומי

משרד החינוך

​​​

צבא

משטרה

 

שירות בתי הסוהר

 

משרד המשפטים

הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל

ועדות הכנסת

  • הועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי

  • ועדת החינוך, התרבות והספורט

  • ועדת החוץ והביטחון

    • 95% מהחיילים והחיילות מהקהילה הגאה שמעו הערות פוגעניות - לפי מחקר

  • הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

    • תקצוב הרשויות המקומיות לצרכי הקהילה הגאה - 

פסקי דין

bottom of page