top of page
Trans flags at the Jerusalem Pride Parade, 2023

מי אנחנו

ארגון מעברים לקשת הטרנסית (ע"ר), הוא מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל, הפועל להעצמת הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים. הארגון מנגיש מידע קריטי לאנשים על הקשת הטרנסית, בני משפחתם, ואנשי מקצוע המלווים אותם, ומנגיש ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי טיפול, חינוך, בריאות, וקובעי מדיניות. העמותה פועלת לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הבאת קולות מהקהילה למקבלי ההחלטות.

על הארגון

אנו שואפים לעולם בו חייהם של אנשים על הקשת הטרנסית הם בעלי ערך, קהילות טרנסיות הן חזקות. אנשים על הקשת הטרנסית משתלבים בחברה בכל תחומי החיים, ובפרט כמנהיגים.ות, מובילי התנועה לשחרור מגדרי ומכונני צדק מגדרי.


הצהרת ייעוד: חיזוק הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים

מעברים הינה מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל.

 

הנגשת מידע ומענים לקשת הטרנסית: מעברים תהווה כתובת לחברי.ות הקשת הטרנסית למידע והפנייה לסיוע, ותיקח חלק בפיתוח והנגשה של מענים לאנשים מגוונים מגדרית, באמצעות מענה טלפוני, מייל, אתר, קבוצת פייסבוק ועוד
 

חיזוק קהילות טרנסיות: מעברים תהווה כתובת לקהילות מקומיות, לאקטיביסטים/ות אירגונים והתארגנויות הזקוקות למשאבים, ידע, קשרים, וסיוע מקצועי תוך למידה הדדית ויצירת פרוייקטים משותפים.
 

שינוי חברתי: מעברים תהיה שחקן משמעותי בשינוי מדיניות והקצאת משאבים לטובת הקשת הטרנסית. 
 

מרכז הידע: מעברים תפעיל מערך הסברה לאנשי מקצוע וסוכני שינוי אודות הקשת הטרנסית, הכולל כנסים, הכשרות, ימי עיון.
 

פרוייקטים נוספים:

פרויקט מלגות אקדמיות לסטודנטים.ות על הקשת הטרנסית, רשימת רופאות ואנשי מקצוע טרנספרנדלי ועוד.

חזון

  • מתן מענה לקהילה הטרנסג'נדרית על רבדיה השונים.

  • קיום פעילות הסברתית וחשיפה תקשורתית.

  • בניית משאבים  - שילוב במקומות עבודה, פתרונות דיור, מיצוי זכויות לצד מענה נפשי וריגשי ועזרה בקידום תהליכים אישיים.

  • חיזוק ויצירת מנהיגות בקרב הדור הבא.

מטרות

הצוות

גל גלזר / Gal Glaser

מנכ"לית שותפה / Co-CEO

את / she / her

עופר בן דוד ארז / Ofer Ben David Erez

רכז קשרי ממשל / Advocacy Coordinator

אתה / he / him

אינס אליאס / Eness Elias

רכזת פיתוח משאבים / Resource Coordinator

את / she / her

ייהלי זיו שמר / Yali Ziv Shemer

שירות לאומי / National Service

את / she / her

פלג בר לב / Peleg Bar Lev

מ"מ מנכל"ית שותפה / Acting Co-CEO

את / she / they

אלונה שטרן / Alona Stern

מנהלת התוכנית הלאומית הטרנסית / Manager of the National Trans Progrman

את / she / her

גון מזראי / Gon Mizrai

רכז הכשרות / Trainings Coordinator

אתה / he / him

ליאון ויצמן / Lion Weizman

מנהל אופרציה / Operations Manager

אתה / he / him

נטלי ברוך / Natalie Baruch

דוברת הארגונים הטרנסים / Speaker of the Israeli Trans Organizations

את / she / her

נדב משיח / Nadav Mashiach

מנהל סושיאל / Social media manager

מעורבת / he / she

שקיפות

מעברים הינה מרכז הידע הגדול ביותר לקשת הטרנסית בישראל, אנו פועלים להנגיש מידע אמין על הקשת ועבור הקשת, ובכלל זה מידע מהימן על פעילות העמותה ותקציבה. בדף זה תוכלו למצוא מידע ונתונים על פעולות, תקציבים, והתנהלות העמותה.

מידע על מעברים בגיידסטאר - אתר העמותות של ישראל

בכל שאלה לגבי המידע והמסמכים הנ"ל ניתן לפנות אלינו בפלטפורמות השונות.
כמו כן, ניתן לפנות לועד המנהל ולועדת הביקורת.


יו"ר הוועד המנהל, חן פוקס - chair@maavarim.org
חבר ועדת הביקורת, אלישע אלכסנדר - audit@maavarim.org

bottom of page