top of page

ניתוחים

הכל על ניתוחים. מה? איך? ולמי ניתן לפנות

ניתוח עליון FTM
ניתוח עליון MTF
ניתוח תחתון FTM - מטוידיופלסטי
ניתוח תחתון FTM - פאלופלסטי
ניתוח תחתון MTF - בקרוב
הכנות לניתוח תחתון MTF ולתקופת ההחלמה - מדריך למנותחות מאתר פרויקט גילה
ניתוחים להסרת רחם ו/או שחלות
ניתוח נישוי פנים
ניתוח גברור פנים
מרפאות להתאמה מגדרית
טפסי 17

מידע כללי בנוגע לניתוחים להתאמה מגדרית

​​

 • על פי נוהל משרד הבריאות לניתוחים לשינוי מין (התאמה מגדרית), מותר לבצע ניתוחים תחתונים בארץ רק לאחר אישור הוועדה להתאמה מגדרית של משרד הבריאות ובמימון קופות החולים במסגרת סל הבריאות. 

 • ניתוח תחתון לנשים טרנסיות ורצף הMtF ניתן לעבור בבית החולים שיבא בתל השומר ולאחרונה גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה ובמרכז הרפואי רבין - בילינסון בפתח תקווה.

 • ניתוח תחתון לגברים טרנסים ורצף הFtM לא מבוצע בארץ ולכן אישור הוועדה מאפשר את מימון הניתוח בחו"ל ע"י קופת החולים.

 • ניתן לעבור ניתוחים תחתונים שלא במסגרת אישור הוועדה רק בחו"ל באופן פרטי.

 • ניתוחים אחרים להתאמה מגדרית (שאינם באיברי המין, כמו למשל ניתוח עליון), ניתן לבצע בארץ במערכת הבריאות הציבורית, דרך קופות החולים או באופן פרטי.

 • במערכת הבריאות הציבורית ניתן לעבור ניתוחים להתאמה מגדרית במימון קופות החולים לאחר אישור הוועדה להתאמה מגדרית במסלול לאישור ניתוחים.

 • האפשרות לשינוי סעיף המין בת.ז. אינה תלויה בביצוע ניתוחים כלשהם אך כן מתקבלת גם לאחר ביצוע ניתוח/ים להתאמה מגדרית אם לא התקבלה במסלול אחר לאישור שינוי הסעיף. שינוי פרטים בתעודות הזיהוי.

 • חלק מהמסלולים שמציעות קופות החולים למבוטחיהן כמו בביטוחים משלימים - שירותי בריאות נוספים (שב"ן), מאפשרים קבלת מימון או החזר חלקי/מלא מעלות ניתוח או טיפול אחר להתאמה מגדרית (או לא כחלק מהתאמה מגדרית). מומלץ לבדוק אפשרות זאת מראש, על מנת להיערך כלכלית.


עם אישור הוועדה להתאמה מגדרית ניתן לעבור ניתוחים במערכת הבריאות הציבורית במימון קופת החולים.אילו ניתוחים להתאמה מגדרית נכללים באישור הוועדה?
 • ניתוחים גניטליים (באיברי המין) -  "ניתוח תחתון"

 • עבור נשים טרנסג'נדריות ורצף ה-MtF - הניתוחים מתבצעים במרכז הרפואי שיבא ולאחרונה גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה ובילינסון בפתח תקווה.

 • עבור גברים טרנסג'נדרים  ורצף ה-FtM - אינם מתבצעים כיום בארץ, ניתן לבצעם בחו"ל במימון קופת החולים.

ניתוחים המתבצעים במרכז הרפואי שיבא וגם בבתי חולים ומרכזים רפואיים שונים בארץ:

 • ניתוחי חזה – "ניתוח עליון": השטחה ועיצוב החזה (מסטקטומיה), הקטנת חזה או הגדלת החזה.

 • ניתוחים לנישוי הפנים.

 • ניתוח לנישוי הצוואר - השטחת גרגרת.

 • הוצאת מערכת הרבייה הפנימית - ניתוח להסרת רחם (עם או בלי שחלות).

 • ניתוח לנישוי מיתרי הקול - נחוץ לשלב עבודה ייעודית עם קלינאית תקשורת.נהלים וחוזרים ממשלתיים על פי הם פועלים הליכים שונים הקשורים לוועדה להתאמה מגדרית


אשפוז וזכויות מאושפזים בארץ

בהתאם לנוהל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, זכויות מטופל.ת על הקשת הטרנסית הן:


פנייה, רישום וסודיות רפואית
 •  יש לאפשר למטופל.ת להשתמש בלשון הפנייה התואמת את זהותו.ה המגדרית וכן לפנות למטופל.ת בשם ובלשון הפנייה התואמת את בקשתו.ה ללא קשר לרשום במסמכי הזיהוי או ברשום במערכות המחלקה. חשוב לציין כי פרטים אלה חייבים להתקיים גם ברישומים הגלויים לכלל המטופלים.ות כגון נוכחות בחדרים, תורנויות וכד'.

 • לצד רישום הפרטים כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין תחת סעיף ה"מין", יש לרשום במסמכים הרפואיים (תיק רפואי, סיכום רפואי ומכתבים) את שמו.ה ומגדרו.ה את המטופל.ת בכפוף להסכמת המטופל.ת.

 • המידע הרפואי בבריאות הנפש נחשב כ"חסוי ביותר". בשל כך, המטפלות אינן זכאיות לחשוף מידע אודות זהותו.ה המגדרית של המטופל.ת או טיפולים שהוא\היא עוברים.ות ללא הסכמת המטופל.ת. במקרים חריגים בהן נדרשת העברת מידע פרטי או רפואי ללא הסכמת המטופל.ת, הדבר חייב לעבור ועדת אתיקה או אישור של "מנהל על" מקצועי של המסגרת.


לינה ומגורים במהלך האשפוז
 • יש לאפשר לא.נשים על הקשת הטרנסית לבחור בחירת ספק שירות גם מחוץ לאיזור הבחירה המבוסס על מקום מגורים, וזאת בכפוף לבסיס שיקול דעת קליני ומערכתי מנומק של הצוות המטפל ובתיאום עם קופות החולים ובכלל זה זמינות השירות.

 • יש לאפשר שימוש במתקנים (חדרי מגורים, מקלחות ושירותים) ממוגדרים בהתאם למגדר המטופל.ת או לחלופין לוודא קיום מתקנים שאינם ממוגדרים ומיועדים לשימוש לבני כל המינים. בכל מקרה יש לציין את קיומם של מתקנים לא ממוגדרים על ידי שילוט ברור.

 • במידת האפשר, יש לאפשר למטופל.ת לשהות בחדר לבד במסגרת מעורבת או ממוגדרת התואמת את רצונו.ה, הכולל חדר רחצה.


הכשרת צוותים
 • מומלץ כי בכל בית חולים פסיכיאטרי ומחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית חולים כללי יהיה לפחות עובד אחד שעבר הכשרה / הדרכה / מפגש להכרת א.נשים על הקשת הטרנסית והסוגיות הרלוונטיות לטיפול, כדוגמת השפעה אפשרית של טיפולים הורמונליים להתאמה מגדרית על המצב הנפשי.

 • על כל בית חולים לדאוג להתאמה אשפוזית הולמת לא.נשים על הקשת הטרנסית באופן התואם את הגדרתם את עצמם, ובכלל זה גם הכשרת הצוותים.

 • מערך ההכשרות הטרנסי של הארגונים פרויקט גילה להעצמה טרנסית ומעברים לקשת הטרנסית - ניתן להזמין הכשרה מותאמת לא.נשי טיפול ותמיכה במפגש פרונטלי או מקוון, בנושא עבודה מיטיבה עם הקהילה הטרנסית.לפרטים נוספים: https://www.gilaproject.org/lectures-lp


אשפוז קטינים
 • ככלל, כל הנכתב לעיל מתייחס גם לזכויותיהם.ן של קטינים.ות על הקשת הטרנסית.

 • יש לקבוע בתחילת הטיפול חוזה טיפולי מול ההורים שמעגן את זכותו של הקטין.ה לפרטיותו.ה מול הוריו.ה, והגדרת המידע שיימסר או לא יימסר להם. במידה והמטפל סבור שאין למסור מידע מסויים להורים, עליו לקבל את אישור ועדת האתיקה או צו בית משפט שיאשר זאת.

 • במקביל לטיפול בילד.ה / מתבגר.ת, חשוב לספק הסבר, הנחיה ותמיכה להורים ולמשפחות, ובמידת הצורך, בכפוף להסכמת הקטין.ה / אפוטרופסו.ה, גם במערכות חינוך וחברה של הילד.ה, על מנת ליצור סביבה תומכת, מאששת מגדר ומיטיבה בסביבה הטבעית. 


לקריאה נוספת בנוגע לזכויות מאושפזים

ייעוץ לגבי ניתוח תחתון לטרנסיות MTF / AMAB

שירות של פרויקט גילה והמרכז הטרנסי שמטרתו לספק ליווי, ידע ותמיכה סביב הניתוח התחתון לנשים טרנסיות, ההחלמה המורכבת ממנו, והחיים שאחרי.

הייעוץ האישי ניתן על ידי נינה הלוי, טרנס*דולה אשר ליוותה בשנים האחרונות עשרות ומאות נשים וא.נשים בתהליך זה.

במשך השנים הצטברו בקהילה שלנו ידע רב וניסיון עשיר על הרחבות, טיפול עצמי וחיבור לגוף. נינה תוכל לקיים איתך שיחות, להדריך, לענות על כל שאלה שיש לך, לעזור לך להכין את עצמך לקראת הניתוח ולהחלים ממנו בהצלחה. הייעוץ מתאים לכל שלב שבו את נמצאת בתהליך: אם את חושבת על ניתוח תחתון ורוצה לשמוע יותר, אם יש לך חששות או התלבטויות לקראת הניתוח, אם כבר עברת את הניתוח ואת מתקשה בהרחבות או בחיבור למיניות החדשה שלך - נינה נמצאת כאן בשבילך, לסייע לך להתמודד עם האתגר, לצאת ממנו שלמה ומועצמת, ולהיות חברה טובה יותר לעצמך ולגופך.

שיחת הייעוץ יכולה להתקיים פיזית במרכז הטרנסי, טלפונית או בשיחת וידאו. 

ניתן לקבוע תור לייעוץ אצל נינה דרך מערכת ניהול התורים.


אתר לתוצאות ניתוחים ישראלים FTM

אתר המרכז תוצאות של ניתוחים עליונים (בעיקר של AFAB) בארץ, כולל חוויות, תמונות של תוצאות ועוד.


אתר מידע לגברים טרנסים

אתר המרכז מידע וחוויות לגבי ניתוח עליון ותחתון לגברים טרנסים.תאריך עדכון אחרון: ינואר 2024

עודכן כחלק מהתוכנית הלאומית לקידום הקהילה הטרנסית - מיזם משותף עם המשרד לשיוויון חברתי.

לעדכון המידע בדף זה ניתן לכתוב למייל contact@maavarim.org


bottom of page