top of page

ועדה להתאמה מגדרית

כל הפרטים אודות הוועדה בתל השומר

מהי הוועדה להתאמה מגדרית?

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית קיימת למטרת קבלת אישור לביצוע ניתוחים להתאמה מגדרית במרכזים רפואיים ציבוריים בלבד ובמימון קופות החולים או צה"ל כחלק מסל הבריאות וגם למטרת קבלת אישור לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובמסמכים כמו תעודת זהות ודרכון.המסלול לקבלת אישור לניתוחים כולל גם את קבלת האישור לשינוי סעיף המין.

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית פועלת בבית החולים המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר. הוועדה פועלת בהוראת משרד הבריאות על פי חוזר מינהל הרפואה מס' 16/2014.


עקרונות יסוד וזכויות הפונה

עקרונות היסוד של הוועדה קובעים שלכל פונה הזכות לקבל החלטות הנוגעות לגוף שלו.ה ובאשר לכל הליך רפואי שמוצע ובלבד שישנה יכולת לתת הסכמה מדעת. אין הליך אחד להתאמה מגדרית אלא הליכים רפואיים ו/או חברתיים שונים המותאמים לרצונות ולצרכים של כל פונה וזכות הפונה להחליט אלו ההליכים לעבור.

זכויות הפונה כוללות קבלת יחס מכבד ושיוויוני בהתאם לשם, ללשון הפנייה ולביטויי המגדר המועדפים על הפונה. גישה לתיק הרפואי הכולל תיעוד של התהליך בוועדה והזכות לשאול שאלות ולבקש הבהרות בנוגע להליכי הוועדה.

הוועדה להתאמה מגדרית פועלת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בעולם ובראשם ה-Standards of Care (SOC8) המתפרסמים מטעם האגודה העולמית לבריאות א.נשים טרנסג'נדרים (WPATH).


תחומי אחריות הועדה

הוועדה בוחנת התאמה לניתוחים להתאמה מגדרית משני היבטים:

 • מבחינה רפואית – לוודא שאין מניעה בריאותית לבצע את הניתוח/ים המבוקש/ים ולספק ייעוץ רפואי לפונה. 

 • הסכמה מדעת  – יכולת לתת הסכמה חופשית להליכים רפואיים לאחר קבלת כל המידע הרלוונטי ובהיעדר גורמים שיכולים לפגוע בבוחן המציאות.


במקרים שבהם אין ביכולת הפונה לתת הסכמה מדעת, תינתן האפשרות להמשיך את התהליך בוועדה בעת השבת יכולת זו.

הוועדה תספק מידע רפואי ופסיכוסוציאלי בנוגע לתהליכי התאמה מגדרית בהתאם לרצון וצרכי הפונה, תמיכה וליווי רגשי במשך הליך הועדה בהתאם לרצון וצרכי הפונה ותהווה מרחב שבו אפשר לדבר בפתיחות על מגדר ועל הליכים להתאמה מגדרית עם אנשי מקצוע בעלי ובעלות הכשרה מתאימה, בהתאם לרצון ולצרכי הפונה.


נהלי עבודת הוועדה

 • תחילת התהליך נקבע על פי תאריך הפנייה הראשונה למזכירות הוועדה. 


 • ניתן לפנות לוועדה לצורך קבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית מגיל 18.

 • פרק הזמן ממועד הפנייה ועד לקבלת אישור מהוועדה לניתוח/ים לא יעלה על 12 חודשים.

 • קבלת אישור הוועדה לניתוח המבוקש אינה מותנית בביצוע ניתוחים או הליכים רפואיים אחרים. 

 • ניתן לפנות לוועדה לצורך שינוי סעיף המגדר בתעודת הזהות מגיל 16 ובאישור הורים. 

 • קבלת אישור הוועדה לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות וקבלת האישור לניתוחים השונים אינם תלויים זה בזה.

 • נטילת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (חוסמים ו/או הורמונים) אינה מהווה תנאי לאישור הוועדה. 

 • ניתן להתחיל או להמשיך טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך האנדוקרינולוגית של הוועדה אך אין צורך באישור הוועדה להתחלת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך רופאים של קופות החולים ובתי החולים.

 • נשאות מחלה מדבקת (כגון HIV או דלקת כבד נגיפית מסוג הפטיטיס B או C) אינה שוללת זכאות לניתוחים.

 • ניתן לקיים חלק מהפגישות עם הפסיכולוגית/עובדת סוציאלית בהיוועדות מרחוק באמצעות הטכנולוגיה המקוונת של המרכז הרפואי ובהתאם לנהלי השימוש בה. 

​​


הליכי הועדה

1. מסלול לקבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית

(במימון קופ"ח/צה"ל), כולל אישור לשינוי סעיף המין.

ניתן לפנות החל מגיל 18. משך התהליך – כשנה.

 • פגישה עם פסיכיאטר מטעם הוועדה, פגישה עם אנדוקרינולוגית מטעם הוועדה (או למסור סיכום רפואי מחצי השנה האחרונה ממרפאה אנדוקרינית אחרת) ופגישות עם רופאים מומחים מטעם הוועדה בהתאם לניתוחים הרצוים.

 • כ-3 פגישות עם פסיכולוגית/עובדת סוציאלית מטעם הוועדה (יש אפשרות להרחיב את הליווי שניתן בהתאם לרצון הפונה).

 • בסיום כל המפגשים עם חברי הוועדה הרלוונטיים, מתקבלת החלטה בנוגע לקבלת האישור לניתוחים ללא צורך בנוכחות הפונה. אישור רשמי לניתוחים להתאמה מגדרית מטעם הוועדה, חתום על ידי יו"ר הוועדה, יישלח לפונה במייל.

 • מסמך המהווה תעודה ציבורית שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות יונפק גם לפני האישור לניתוחים לאחר הפגישות עם חברי הוועדה שמוזכרים בסעיף 2.

2. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום המגדר (סעיף המין) במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות.

מיועד למי שלא עברו או לא יעברו ניתוח/ים להתאמה מגדרית. ניתן לפנות החל מגיל 16 ובאישור הורים. משך התהליך – כמה חודשים.

 • פגישה עם פסיכולוגית/עובדת סוציאלית, פגישה עם פסיכיאטר ופגישה עם אנדוקרינולוגית מטעם הוועדה. (ניתן להביא סיכום מאנדוקרינולוגית אחר.ת במקום)

 • בסיום ההליך ובהתאם לרצון הפונה יונפק מסמך המהווה תעודה ציבורית שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות. ביצוע השינוי והנפקת תעודות חדשות ייעשה בסניפי רשות האוכלוסין.

3. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום המגדר (סעיף המין) במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות.

למי שעברו ניתוח כלשהו להתאמה מגדרית באופן פרטי, במערכת הבריאות הציבורית או בחו''ל ללא אישור הוועדה. ניתן לפנות ללא הגבלת גיל.תנופק תעודה ציבורית לשינוי רישום סעיף המין, חתומה ע"י יו"ר הועדה. על סמך המסמכים הבאים:

 • סיכום רפואי בכתב מהרופא.ה המנתח.ת בשפה העברית או האנגלית.

 • אישור מרופא.ת המשפחה לפיו הפונה עבר.ה הליך התאמה מגדרית.

 • תצהיר חתום ע"י הפונה לצורך אשרור המסמכים הרפואיים המעידים על ביצוע הליך כירורגי להתאמה מגדרית. 


תחילת התהליך בוועדה

הפנייה לוועדה מתבצעת דרך מרכזת הוועדה באמצעות טלפון או מייל, שבמהלכה ניתן לקבל הסבר כללי על התהליך ועל ההתנהלות מול קופות החולים ובית החולים בפן האדמיניסטרטיבי.יש לציין בפנייה את המסלול הרצוי בוועדה ולצרף שם מלא, לשון פניה, מספר טלפון, מספר ת.ז. ומסמכים אחרים לפי הצורך הספציפי או אם התבקשתןם.

לאחר הפנייה הראשונה, נקבעת פגישה עם עובדת סוציאלית/פסיכולוגית מטעם הוועדה. בנוסף, נשלח מכתב לכל פונה המיועד לקופ"ח/צבא המאשר את תחילת התהליך בוועדה והמפרט את האישורים שיידרשו. 

לאחר פגישת ההיכרות ובהתאם להליכים הרפואיים המבוקשים על ידי הפונה, ייקבעו פגישות עם הרופאים המומחים ופגישות המשך עם העובדת הסוציאלית/פסיכולוגית.

לקביעת תור ראשוני או שאלות נוספות, ניתן ליצור קשר עם מרכזת הוועדה זיוה מרגלית: Ziva.margalit@sheba.health.gov.il או Gender.ReassignmentComitee@sheba.health.gov.il

טלפון – 03-5302677  אילו ניתוחים להתאמה מגדרית
נכללים באישור הוועדה?

 • ניתוחים גניטליים (באיברי המין) - ניתוחים אלה ידועים בשם: "ניתוח תחתון"​

 • ניתוחי חזה – ידועים בשם: "ניתוח עליון"​

  • הגדלת חזה

  • השטחה ועיצוב החזה (מסטקטומיה)

 • ניתוחים לנישוי הפנים.

 • ניתוח השטחת גרוגרת.

 • ניתוח להסרת רחם ושחלות.

 • ניתוח לנישוי מיתרי הקול - ניתן לביצוע גם ללא אישור הועדה.  מומלץ לאחר עבודה ייעודית עם קלינאית תקשורת.


חברות וחברי הועדה
 • יו"ר והפסיכיאטר של הוועדה – ד"ר רז גרוס

 • מרכזת הוועדה – זיוה מרגלית

 • נציגת הציבור הטרנסג'נדרי בוועדה – נינה הלוי

 • אנדוקרינולוגית – ד"ר ליאנה שקולניק-טריפטו 

 • פלסטיקאי מנתח (ניתוח "עליון", ניתוח "תחתון" לנשים ועוד) – ד"ר אלון לירן

 • אורוגניקולוגית מנתחת (ניתוח "תחתון" לנשים, טיפול ומעקב לאחר הניתוח) – ד"ר רויטל ארבל

 • אורולוג מנתח – ד"ר נעם כתרי

 • גניקולוגית מנתחת (ניתוח להסרת רחם ושחלות) – ד"ר יעל הראל

 • פסיכולוגית – ענת קוזיול-בודיק

 • עובדת סוציאלית – מאיה פיס

 • פסיכולוגית – אירה קונטורובסקי

עמוד המרפאה להתאמה מגדרית באתר המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר. לדף הסבר קצר מטעם הוועדה (מדריך מלא ועדכני ייצא בקרוב, שימו לב שדף ההסבר המצורף לפני עדכון).תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2023

עודכן כחלק מהתוכנית הלאומית לקידום הקהילה הטרנסית ובשיתוף הפסיכולוגית אירה קונטורובסקי.

*** להערות והוספת מידע חדש, ניתן לכתוב למייל: contact@maavarim.org

bottom of page