top of page

ועדה להתאמה מגדרית

כל הפרטים אודות הוועדה בתל השומר

מהי הוועדה להתאמה מגדרית?

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית הוקמה לשם בחינה ומתן אישורים לביצוע ניתוחים להתאמה מגדרית במרכזים רפואיים ציבוריים בלבד ובמימון קופות החולים או צה"ל כחלק מסל הבריאות, וכן למתן אישור לשינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובמסמכים מזהים כגון תעודת זהות ודרכון.


הליכים שונים להתאמה מגדרית אשר זמינים דרך רופאי.ות וחברי.ות הוועדה זמינים גם דרך רופאים.ות, קופות החולים ומרכזים רפואיים שונים, חלקם ממומנים באופן ציבורי לאחר אישור הוועדה, חלקם כלולים בביטוחים משלימים וחלקם כלולים בסל הבריאות ואינם תלויים באישור הוועדה.

הוועדה הארצית להתאמה מגדרית פועלת בבית החולים - המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר.הוועדה פועלת בהוראת משרד הבריאות על פי חוזר מינהל הרפואה מס' 16/2014 שעודכן בשנת 2014 ולפי נוהל פנימי משנת 2023 ממנו עודכן מדריך זה.

תחומי אחריות הועדה

הוועדה בוחנת התאמה לניתוחים להתאמה מגדרית משני היבטים:


 • רפואית – מטרת הוועדה המוצהרת היא לספק ייעוץ רפואי ולוודא שאין סיבה רפואית שאינה מאפשרת את ביצוע הניתוח או הניתוחים המבוקשים.


 • הסכמה מדעת  – מטרת הוועדה המוצהרת היא מתן מירב המידע הרלוונטי, במטרה לאפשר הסכמה חופשית להליכים רפואיים.במקרים שבהם אין יכולת לתת הסכמה מדעת, המשך התהליך בוועדה יתאפשר ברגע שתשוב יכולת זו.


הוועדה פועלת לספק מידע רפואי ופסיכוסוציאלי בנוגע לתהליכי התאמה מגדרית באופן שמותאם אישית. היא מציעה תמיכה וליווי רגשי במשך הליך הוועדה, ומאפשרת שיחה על מגדר ועל הליכים להתאמה מגדרית עם אנשי מקצוע בעלי ובעלות הכשרה בנושא.עקרונות יסוד וזכויות

הוועדה פועלת על פי עקרונות יסוד הקובעים כי לכל אחד.ת הזכות לקבל החלטות הנוגעות לגוף שלו.ה ולכל הליך רפואי, בהנתן יכולת הסכמה מדעת. התערבויות כירורגיות שאותן מאשרת הוועדה נועדו לסייע לא.נשים לחיות בהלימה עם הזהות המגדרית שלהן.ם. זאת מתוך התפיסה כי ההליכים להתאמה מגדרית הינם מגוונים, הן מבחינה רפואית והן מבחינה חברתית, ועליהם להיות מותאמים לצרכים ולרצונות של כל אחד.ת. גיבוש ומימוש זהות מגדרית היא זכות יסוד של כולנו וישנה קשת רחבה של חוויות, זהויות וביטויי מגדר, שיכולות להשתנות עם הזמן. הזדהות או ביטוי מגדרי אינם תלויים בהורמוני המין, בסימני מין משניים, באיברי רבייה או במיניות.


הוועדה פועלת לאור חוק זכויות החולה ועקרונות היסוד שבבסיסם: זכות כל אחד.ת לקבלת יחס מכבד ושיוויוני בהתאם לשם, ללשון הפנייה ולביטוי המגדר המועדפים. גישה לתיק הרפואי ובו תיעוד של התהליך בוועדה, ואפשרות לשאול שאלות ולבקש הבהרות בנוגע להליכים.


ניתן להגיע עם מלווה לבדיקות ולמפגשי הייעוץ והטיפול, וניתן להחליט לשנות, להפסיק או להמשיך את התהליך בוועדה בכל שלב. כל אלו מעוגנים בחוק זכויות החולה ובעקרונות היסוד שעל פיהם פועלת הוועדה. הוועדה להתאמה מגדרית פועלת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בעולם ובראשם ה-Standards of Care (SOC8) המתפרסמים מטעם האגודה העולמית לבריאות א.נשים טרנסג'נדרים (WPATH).


נהלי עבודת הוועדה

 • תחילת התהליך נקבע על פי תאריך הפנייה הראשונה למזכירות הוועדה. 


 • ניתן לפנות לוועדה לצורך קבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית מגיל 18.


 • פרק הזמן ממועד הפנייה ועד לקבלת אישור מהוועדה לאישור ניתוחים לא יעלה על 12 חודשים.


 • קבלת אישור הוועדה לניתוח המבוקש אינה מותנית בביצוע ניתוחים או הליכים רפואיים אחרים. 


 • ניתן לפנות לוועדה לצורך שינוי סעיף המין בתעודת הזהות החל מגיל 16 ובאישור כל ההורים. 


 • קבלת אישור הוועדה לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות וקבלת האישור לניתוחים השונים אינם תלויים זה בזה.


 • המסלול לקבלת אישור לניתוחים כולל גם את קבלת האישור לשינוי סעיף המין, אלא אם התקבלה בקשה אחרת.


 • נטילת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית (חוסמים ו/או הורמונים) אינה מהווה תנאי לאישור הוועדה. 


 • ניתן להתחיל או להמשיך טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך האנדוקרינולוג.ית של הוועדה אך אין צורך באישור הוועדה להתחלת טיפול הורמונלי להתאמה מגדרית דרך רופאים.ות של קופות החולים ובתי החולים.


 • נשאות מחלה מדבקת (כגון HIV או דלקת כבד נגיפית מסוג הפטיטיס B או C) אינה שוללת זכאות לניתוחים.


 • ניתן לקיים חלק מהפגישות עם הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת בהיוועדות מרחוק בוידאו.


 • הפגישות במסגרת הוועדה מתועדות בתיק הרפואי האלקטרוני בהתאם להנחיות המקובלות במערכת הבריאות הציבורית בישראל ובהתאם לכללי הסודיות הרפואית.ניתן לצפות במידע המופיע בתיק הרפואי באתר או באפליקציה של בית החולים שיבא.


הליכי הועדה

1. מסלול לקבלת אישור לניתוחים להתאמה מגדרית (במימון קופ"ח/צה"ל)

ניתן לפנות למסלול זה החל מגיל 18. משך התהליך כשנה:


 • פגישה עם פסיכיאטר.ית מטעם הוועדה, פגישה עם אנדוקרינולוג.ית מטעם הוועדה (או מסירת סיכום רפואי אנדוקריני מחצי השנה האחרונה) ופגישות עם רופאים.ות מומחים.ות מטעם הוועדה.


 • כ-3 פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה (אפשר גם להרחיב את הליווי).


 • בסיום כל המפגשים, הוועדה מקבלת החלטה בנוגע לקבלת האישור לניתוחים ללא צורך בנוכחות אישית. כאשר מתקבל אישור רשמי לניתוחים להתאמה מגדרית מטעם הוועדה הוא נשלח במייל בחתימת יו"ר הוועדה.


 • עוד לפני סיום המסלול לאישור לניתוחים, מתקבל מסמך שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות. קבלת המסמך תלויה בסיום הפגישות עם חברי הוועדה המופיעים בסעיף 2.


2. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון.

מיועד למי שלא עברו או לא יעברו ניתוחים להתאמה מגדרית.

ניתן לפנות למסלול זה החל מגיל 16 ובאישור הורים. משך התהליך כמה חודשים.

 • פגישה עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת, פגישה עם פסיכיאטר.ית ופגישה עם אנדוקרינולוגי.ת מטעם הוועדה (או מסירת סיכום רפואי אנדוקריני מחצי השנה האחרונה).


 • לאחר סיום הפגישות הנ"ל, מתקבל מסמך שבאמצעותו ניתן לשנות את רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון. ביצוע השינוי והנפקת תעודות חדשות נעשים בסניפי רשות האוכלוסין.


3. מסלול לקבלת אישור לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין בתעודת הזהות ובדרכון.

למי שעברו ניתוח להתאמה מגדרית באופן פרטי, במערכת הבריאות הציבורית או בחו''ל ללא אישור הוועדה. ניתן לפנות ללא הגבלת גיל. 

ניתן לקבל תעודה ציבורית לשינוי רישום סעיף המין על סמך שליחת המסמכים הבאים:

 • סיכום רפואי בכתב מהרופא.ה המנתח.ת בשפה העברית או האנגלית. אם הסיכום אינו בעברית או באנגלית, יש לצרף תרגום מוסמך לאחת השפות.


 • אישור חתום מרופא.ת המשפחה על הליך ניתוחי להתאמה מגדרית. 


 • הצהרה עצמית חתומה המעידה על ביצוע הליך ניתוחי להתאמה מגדרית.


תחילת התהליך בוועדה

כדי להתחיל את התהליך יש לפנות למרכזת הוועדה באמצעות טלפון או אימייל, ממנה ניתן לקבל הסבר כללי על התהליך בוועדה ועל ההתנהלות מול קופות החולים ובית החולים בפן האדמיניסטרטיבי.


יש לציין בפנייה את המסלול הרצוי בוועדה ולצרף שם מלא, לשון פניה, מספר טלפון, מספר ת.ז. כתובת מייל ומגורים ולשלוח צילום של תעודת הזהות.

כדאי להעביר מראש למרכזת הוועדה סיכום רפואי מרופא.ה אנדוקרינולוג.ית, אם קיים כזה מחצי השנה האחרונה.


לאחר הפנייה הראשונה, נקבעת פגישת היכרות עם עובד.ת סוציאלי.ת/פסיכולוג.ית מטעם הוועדה, ויישלח מכתב המיועד לקופ"ח/צבא המאשר את תחילת התהליך בוועדה ומפרט את האישורים הדרושים על מנת לקבל התחייבויות כספיות (טפסי 17/אסמכתאות תקציביות).

לאחר פגישת ההיכרות יקבעו פגישות המשך עם העובד.ת הסוציאלי.ת/פסיכולוג.ית, וכן פגישות נוספות עם רופאים.ות מומחים.ות ובהתאם להליכים הרפואיים המבוקשים.


ניתן לבחור להאריך או להפסיק את התהליך במסגרת הוועדה בכל שלב ומכל סיבה, לתקופה מוגדרת או לתמיד. כמו כן, ניתן להמשיך את התהליך לאחר הפסקה קצרה או ארוכה על ידי פניה לוועדה בכל זמן. 

יש לעדכן את מרכזת הוועדה ו/או את הפסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת המלווה בכל שינוי.


לקביעת תור ראשוני, ונושאים נוספים במסגרת הוועדה

מרכזת הוועדה זיוה מרגלית

Ziva.margalit@sheba.health.gov.il

טלפון – 03-5302677פגישות עם רופאים.ות מומחים.ות בוועדה להתאמה מגדרית

הפגישות במסגרת הוועדה ייקבעו לפי צרכים אישיים והניתוחים המבוקשים ולפי נהלי משרד הבריאות. המסלול בוועדה מותאם לצרכים האישיים והרפואיים, לכן יהיו מי שיפגשו עם כל חברי.ות הוועדה ומי שלא.


פגישה עם רופא פסיכיאטר.ית מטעם הוועדה:

לפי נוהל משרד הבריאות, כל מסלול כולל בדרך כלל פגישה אחת עם רופא פסיכיאטר.ית שמטרותיה:


 • לוודא שהבקשה מתאימה למסלולי הוועדה להתאמה מגדרית.

   

 • לבחון כשירות לתת הסכמה מדעת לניתוחים להתאמה מגדרית תוך הבנת המשמעויות וההשלכות של התהליכים. 


הפגישות עם הרופא.ה הפסיכיאטר.ית מתקיימות במרפאה הפסיכיאטרית הכללית.ליווי פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה:


 • הליווי כולל כשלוש פגישות, אשר מתקיימות אחת לכמה חודשים עד לקבלת התשובה מהוועדה. ניתן לקיים חלק מהפגישות בווידאו. 


 • הפגישה הראשונה נועדה להיכרות עם הפסיכולוג.ית/עו"ס בדגש על תהליך ההתאמה המגדרית, קבלת מידע על תהליך הוועדה, והערכה של הפסיכולוג.ית/עו"ס לגבי היכולת לתת הסכמה מדעת.


 • הפגישה השנייה נועדה להעמקת ההיכרות, בדיקת התקדמות התהליך בוועדה, שיחה על הצרכים שעולים ואם עלו שינויים שמצריכים בחינה או התייחסות.


 • הפגישה השלישית נועדה לסיכום התהליך והכנה רגשית לקראת הניתוח/ים. הפגישה מתקיימת בדרך כלל לאחר השלמת כל שאר הפגישות עם חברי הוועדה הרלוונטיים.


 • בהתאם לצורך ולרצון יש אפשרות להרחיב את הליווי לעוד כשלושה מפגשים.


מטרת הליווי היא לספק תמיכה וסיוע בתהליך, ליצור מרחב בטוח לשאול שאלות על תהליכי מעבר והתאמה מגדרית ולקבל מידע פסיכו-סוציאלי רלוונטי. אפשר להיות בקשר עם העובד.ת הסוציאלי.ת/הפסיכולוגי.ת באמצעות האי-מייל ו/או בטלפון לתקשורת רציפה ולסיוע עם כל בעיה או כל שינוי.פגישה ראשונה נקבעת דרך מרכזת הוועדה, הפגישות הבאות עם העובד.ת הסוציאלי.ת/פסיכולוג.ית נקבעות באופן אישי במהלך הפגישות ולכן לא יופיעו במערכת זימון ומעקב התורים.הפגישות עם העובדת הסוציאלית או הפסיכולוגיות של הוועדה יתקיימו באחד מהמקומות הבאים: בניין אשפוז - מחלקת פלסטיקה, בניין אשפוז - מרפאות חוץ, בניין פסיכיאטריה.פגישות עם הרופאות.ים המנתחים.ות ועם הרופא.ה האנדוקריני.ת:


 • קבלת מידע רפואי על הניתוחים להתאמה מגדרית מכל רופא.ה בהתאם לתחום המומחיות שלו.ה.


 • ייעוץ רפואי אישי (כדאי להגיע עם שאלות ועם מידע על רקע רפואי, כולל סיכומים רפואיים רלוונטיים).


 • מטרת כל פגישה עם רופא.ה היא לקבל אישור על כך שאין מניעה רפואית להמשיך את התהליך בוועדה ולבצע את הניתוחים המבוקשים. סך כל האישורים מאפשר את קבלת האישור הסופי של הוועדה.


הפגישות עם הרופאים.ות. המנתחים.ות יתקיימו במרפאות החוץ של המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, במתכונת מרפאתית ביום מרוכז אחד ככל שיתאפשר. ימי המפגשים נערכים בימי רביעי אחת לשבועיים בשעות הבוקר ויש לקחת בחשבון שתיתכן המתנה ליום המרוכז הבא של הפגישות.

פגישות עם הרופאה האנדוקרינולוגית של הוועדה, ד"ר ליאנה טריפטו יתקיימו בבניין האשפוז באחד משני המקומות הבאים: המכון לאנדורקרינולוגיה ולסכרת או מרפאות חוץ.פגישה עם רופאה גניקולוגית מנתחת בנוגע לניתוח להסרת רחם ושחלות, ד"ר יעל הראל:

 • תיקבע לאחר קבלת אישור הוועדה לניתוחים להתאמה מגדרית. פגישות עם רופאים מנתחים שאינם חברי ועדה לייעוץ לקראת ניתוחים:

 • ד"ר עדי פרימוב - פגישת ייעוץ בנוגע לניתוחים לנישוי הצוואר (שיוף גרגרת) ולנישוי מיתרי הקול.

תיאום מול מזכירות מחלקת אף אוזן גרון מתבצע באופן עצמאי (סמס משיבא יישלח אוטומטית ברגע שנקבע התור) במספר 03-5303988, 03-5302440.


 • ד"ר רן יהלום - ניתוחים לנישוי הפנים. פגישות במרפאות חוץ.

תיאום מול מחלקת פה ולסת מתבצע על ידי מרכזת הוועדה (סמס משיבא יישלח אוטומטית ברגע שנקבע התור). 


לכל פגישה עם הצוות הטיפולי בוועדה ועם רופאות.ים במרכז הרפואי שיבא, יש להביא התחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17) או מהצבא (אסמכתא תקציבית).


לפגישות עם רופאי.ות המרפאה האנדוקרינית ורופאים.ות מנתחים.ות יש להביא התחייבות עבור כל זימון.


לפגישות עם הפסיכיאטר.ית, הפסיכולוג.ית או העובד.ת הסוציאלי.ת יש להביא מנוי מתאים. לצורך פגישות עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש - כל התחייבות כוללת כמה פגישות.


אין אפשרות לקיים פגישה ללא התחייבות. אם אין ברשותך התחייבות כספית, יש אפשרות לשלם במרפאה או להשאיר פיקדון עד קבלת ההתחייבות.


למשרתים.ות בצבא אין אפשרות להשאיר פקדון או לשלם במקום אסמכתא תקציבית.


חשוב להעביר את ההתחייבות לגורם שעמו מתקיימת הפגישה (רופא.ה, פסיכולוג.ית/עו"ס המלווה) או למרכזת הוועדה, במייל או בעותק קשיח ולהביא איתך את ההתחייבות הרלוונטית לכל פגישה.תיאום ומעקב אחר פגישות שנקבעות במסגרת הוועדה

כדאי ליצור קשר עם מרכזת הוועדה זיוה מרגלית לנושאים הבאים:

לקביעת תור ראשוני, לשאלות נוספות, קבלת מענה בנושא תיאום תורים, התחייבויות כספיות עבור הפגישות במסגרת הוועדה, הנפקת אישורי הוועדה ותקשורת עם הוועדה לאורך התהליך.

Ziva.margalit@sheba.health.gov.il

טלפון – 03-5302677


בשבועות שלאחר הפגישה הראשונה תקבלו סמס משיבא ובו קישור לאתר SHEBA. שם מופיעים הזימונים לאנשי.ות המקצוע במסגרת הליכי הוועדה (למעקב וניהול נוח של התורים שנקבעו והתיק האישי במערכת, ניתן להוריד את אפליקציית SHEBA CONNECT). 


בנוסף, מידע בנוגע לתורים עתידיים, דחייה או ביטול תורים נעשים דרך מוקד זימון תורים הכללי - 03-5305000.


מעקב אחר התורים שנקבעו ליום המרפאה ובירורים על דחייה או הקדמה של תור ניתן לבצע מול מזכירות של מרפאות חוץ בטלפון 03-5303104 שלוחה 8.נציגת הציבור הטרנסג'נדרי בוועדה:

ניתן לקבוע פגישת ייעוץ לגבי הליך הוועדה או בנושא ניתוח תחתון לנשים ורצף הMtF במרכז הטרנסי (אנילביץ' 62 תל אביב יפו). אפשר להירשם בקישור: 

https://calmark.co.il/p/dwvwi


או לחלופין לקבוע פגישה עם נציגת הציבור הטרנסג'נדרי נינה הלוי במסגרת ימי המרפאה המתקיימים אחת לשבועיים בשיבא בעזרת העו"ס/הפסיכולוג.ית המלווה.


חברות וחברי הועדה​

 • יו"ר והפסיכיאטר של הוועדה – ד"ר רז גרוס


 • מרכזת הוועדה – זיוה מרגלית


 • נציגת הציבור הטרנסג'נדרי בוועדה – נינה הלוי


 • אנדוקרינולוגית – ד"ר ליאנה שקולניק-טריפטו 


 • פלסטיקאי מנתח (ניתוח "עליון", ניתוח "תחתון" לנשים ועוד) – ד"ר אלון לירן


 • אורוגניקולוגית מנתחת (ניתוח "תחתון" לנשים, טיפול ומעקב לאחר הניתוח) – ד"ר רויטל ארבל


 • אורולוג מנתח – ד"ר נעם כתרי


 • גניקולוגית מנתחת (ניתוח להסרת רחם ושחלות) – ד"ר יעל הראל


 • פסיכולוגית – ענת קוזיול-בודיק


 • עובדת סוציאלית – מאיה פיס


 • פסיכולוגית – אירה קונטורובסקיאילו ניתוחים להתאמה מגדרית

נכללים באישור הוועדה?

 1. ניתוחים גניטליים (באיברי המין) -  "ניתוח תחתון"

 • עבור נשים טרנסג'נדריות ורצף ה-MtF - הניתוחים מתבצעים במרכז הרפואי שיבא ולאחרונה גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה.

 • עבור גברים טרנסג'נדרים  ורצף ה-FtM - אינם מתבצעים כיום בארץ, ניתן לבצעם בחו"ל במימון קופת החולים.


ניתוחים המתבצעים במרכז הרפואי שיבא ובבתי חולים ומרכזים רפואיים שונים בארץ:

 1. ניתוחי חזה – "ניתוח עליון": השטחה ועיצוב החזה (מסטקטומיה), הקטנת חזה או הגדלת החזה.

 2. ניתוחים לנישוי הפנים.

 3. ניתוח לנישוי הצוואר - השטחת גרגרת.

 4. הוצאת מערכת הרבייה הפנימית - ניתוח להסרת רחם (עם או בלי שחלות).

 5. ניתוח לנישוי מיתרי הקול - נחוץ לשלב עבודה ייעודית עם קלינאית תקשורת.


המשך הקשר עם הוועדה לאחר קבלת אישורי הוועדה

פנייה לצורך בקשה נוספת 

לאחר סיום כל הליך בוועדה, ניתן לפנות אליה שוב בכל עת. השלמת הליכים נוספים לצורך קבלת האישור המבוקש יכולה להתקיים מבלי להתחיל את המסלול מהתחלה. 


פנייה להמשך ליווי לאחר קבלת אישורים מהוועדה

במסגרת המענה הרגשי יש אפשרות לעוד כשלוש פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם הוועדה למעוניינים.ות בהמשך הליווי הרגשי גם לאחר קבלת האישורים מהוועדה, בזמן ההמתנה לניתוח/ים, בזמן ההתאוששות ולאורך תהליך השיקום. 


גם לאחר ניתוח יש אפשרות לקבל ליווי מצומצם במהלך תקופת האשפוז והשיקום, שכולל שיחות מעקב ועזרה בחיבור למשאבים פסיכוסוציאליים וקהילתיים מתאימים בהתאם לפניות הצוות.

ישנה חשיבות לתמיכה רחבה ככל הניתן בתקופה מורכבת זו. אם יש צורך בליווי צמוד ואינטנסיבי יותר, מומלץ לפנות לגורמי ליווי, ייעוץ וטיפול בקהילה לרבות ארגוני הקהילה הטרנסג'נדרית.המרפאה להתאמה מגדרית במרכז הרפואי שיבא

במקביל לוועדה להתאמה מגדרית, שפועלת בהוראת משרד הבריאות, ישנה במרכז הרפואי שיבא תל השומר מרפאה להתאמה מגדרית הפתוחה לקהל הרחב. שירותי המרפאה ניתנים במסגרת מרפאות חוץ והם אינם תלויים בהליכי הוועדה להתאמה מגדרית, למעט ניתוחים המחייבים אישור מן הוועדה לצורך תיאומם.


השירותים שניתן לקבל במרפאה להתאמה מגדרית 


 • טיפול ומעקב הורמונלי כחלק מתהליך להתאמה מגדרית (HRT) - במכון האנדוקריני (נקרא גם המרפאה האנדוקרינית).


 • ביקורת ומעקב במרפאת הפלסטיקה (דרך מרפאות חוץ) בעקבות ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו במרכז הרפואי שיבא (post-op).


 • ייעוץ וניתוחים במרפאת הפלסטיקה (דרך מרפאות חוץ) בעקבות סיבוכים לאחר ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו בחו"ל ובאופן פרטי. 


 • מעקב במרפאת הפלסטיקה וגניקולוגיה (דרך מרפאות חוץ) לאחר ניתוחים להתאמה מגדרית שנעשו בחו"ל ובאופן פרטי. 


 • כמה פגישות עם פסיכולוג.ית/עובד.ת סוציאלי.ת מטעם המרפאה המגדרית לקראת ניתוחים להתאמה מגדרית או לאחריהם (בזמן המתנה ובמהלך אשפוז טרום ניתוח; בזמן האשפוז לאחר הניתוח ובתקופת הביקורת והמעקב במרפאה). זאת בהתאם לצורך ולמשאבים הזמינים במרפאה.


 • ליווי על ידי רכזי תחום להט"ב בשיבא, האחים המוסמכים סאלם אבו זאלף וניסים עובדיה צאיג. הליווי כולל מתן ייעוץ וסיוע בהתנהלות מול בית החולים בנוגע לתהליך בוועדה להתאמה מגדרית ובמרפאה להתאמה מגדרית.שירותים נוספים שניתן לקבל במרכז הרפואי שיבא תל השומר

 • שימור פריון עבור א.נשים על הקשת הטרנסית שמעוניינות.ים לשמר את הפוריות.


 • שסק - המרכז לבריאות מינית בהנהלת ד"ר נעם כתרי. במסגרתו פועלת מרפאה לטיפול מיני וזוגי בהנהלת ד"ר אריאל כהן-ארקין.


 • מרפאת HIV איידס PEP ,PREP ומחלות המועברות במגע מיני בהנהלת ד"ר איציק לוי. 


 • ליווי על ידי רכזי תחום להט"ב בשיבא, האחים המוסמכים סאלם אבו זאלף וניסים עובדיה צאיג, האמונים על שיפור חווייתם של מטופלים להט"בים והמספקים סיוע בהתנהלות מול בית החולים בעת ביקורים במסגרת מרפאות חוץ ובעת אשפוז במחלקות השונות.לשאלות נוספות, לפניה לוועדה ולבירורים פרטניים אפשר לפנות

למרכזת הוועדה בכתובת האימייל Ziva.margalit@sheba.health.gov.il.נהלים וחוזרים ממשלתיים על פי הם פועלים הליכים שונים הקשורים לוועדה
תאריך עדכון אחרון: מרץ 2024

עודכן כחלק מהתוכנית הלאומית לקידום הקהילה הטרנסית ובשיתוף הפסיכולוגית אירה קונטורובסקי.

*** להערות והוספת מידע חדש, ניתן לכתוב למייל: contact@maavarim.org

bottom of page