top of page

שינויים בתעודת הזהות

אילו שינויים ניתן לעשות בתעודת הזהות וכיצד? כל המידע כאן

שינוי שם ברשות האוכלוסין ובתעודת הזהות הוא הליך אפשרי לכל אזרח.ית. בנוסף לכך, שינוי סעיף המין ברשות האוכלוסין ובתעודת הזהות מתאפשר במשרד הפנים בכפוף לאישור הוועדה הארצית להתאמה מגדרית.

עם שינוי הפרטים מתעדכנת גם התמונה במסמכי הזיהוי.שינוי שם לבגירים

שינוי השם הוא תהליך פשוט יחסית. יש לקבוע תור ללשכת האוכלוסין (משרד הפנים באזור מגורייך), למלא את טופס הבקשה, לצרף את המסמכים הרלוונטים (תעודת זהות, דרכון, ספח של בן.ת זוג) ולשלם אגרה. ישנו הסבר מפורט על התהליך באתר משרד הפנים.

פקיד הרישום מחויב להסכים לבקשת השינוי, באופן בלתי תלוי במיגדור של השם, בביצוע הליך רפואי להתאמה מגדרית או ברישום סעיף המין במרשם האוכלוסין.

שינוי כל אחד מהשמות (פרטי / משפחה) דורש תשלום אגרה נפרדת שניתן לשלם בלשכה בלבד.


שימ.י לב! ניתן לשלם בלשכה רק באשראי! ורק בנוכחות בעלת כרטיס האשראי.


על-פי חוק השמות, ניתן לשנות את השם הפרטי רק אחת ל-7 שנים (ההגבלה היא על שם פרטי בנפרד ושם משפחה בנפרד).במקרים יוצאי דופן, ניתן להגיש מכתב בקשה מנומק ללשכת רשות האוכלוסין על מנת לשנות את השם לפני תום התקופה.

במשך 7 שנים מרגע שינוי השם, השם הקודם ימשיך להופיע ב-2 מקומות:

 • בספח תעודת הזהות המודפס - יופיע בסעיף של "שם קודם".

 • בדרכון חדש - יופיע בסוגריים לצד השם החדש.


בכדי להסיר את השם הישן מכל אחד מהמקומות האלו או משניהם ביחד, יש לכתוב מכתב בקשה מנומק למשרד הפנים הכולל הסבר אישי, לדוגמא שהופעת השם הישן גורמת לדיספוריה מגדרית, משאירה פתח לאפליה ופוגעת בפרטיות.

מומלץ להגיש את המכתב בקשה לפקיד.ה בזמן שמגיעות.ים לביצוע שינוי השם אך ניתן להגיש את הבקשה/ות גם בזמן אחר, כל עוד לא עברו 7 שנים משינוי השם.

מכתב הבקשה יישלח לאישור לשכת רשות האוכלוסין בירושלים. עם קבלת האישור, ניתן יהיה להנפיק דרכון חדש בלי השם הקודם או במקביל להדפיס ספח חדש לתעודת הזהות (ניתן אפילו להדפיס לבד בבית). למרות שאלו נהלי העבודה של רשות האוכלוסין, ישנם פקידים שאינם מכירים אותם, ויש להסביר להם את הנהלים או לבקש שיבררו בעצמם.


לאחר 7 שנים משינוי השם, אין צורך באישור על מנת להסיר אותו מהדרכון או הספח. כאשר מוציאים דרכון וספח ת.ז. חדשים  יופיע במסמכים רק השם החדש, והשם הישן לא יופיע.

שימו לב! ספירת 7 השנים מתחילה מרגע חידוש המסמכים עם השם החדש. אם לא תחדש.י את תוקף הדרכון ברגע של שינוי השם בדרכון, ותבוא.י לחדש אותו בתוך 7 השנים משינוי השם, תצטרך.י להגיש בקשה חדשה להסרת השם הישן מהדרכון!

מומלץ עם החלפת השם בדרכון גם לחדש את את הדרכון, אחרת לדרכון החדש יהיה את התוקף של הדרכון הקודם. 


חידוש הדרכון דורש תשלום אגרת חידוש דרכון. לפירוט אגרות חידוש דרכון. מומלץ לשלם את האגרה מראש באינטרנט, שם ניתנת הנחה על התשלום.

בנוסף, ישנה הנחה של 50% למשרתים.ות בצבא, בשירות לאומי ובמילואים.


שימ.י לב! גם את אגרת הדרכון ניתן לשלם בלשכה רק באשראי! ורק בנוכחות בעלת כרטיס האשראי.​שינוי שם לקטינים

לקטינים מתחת לגיל 16 שינוי השם ברשות האוכלוסין יופיע בספח הנייר של תעודת הזהות של ההורים. על כל ההורים להגיע יחד למשרד הפנים עם הילד.ה, להציג תעודות זהות ולבקש את שינוי השם לילד.ה.


לקטינים מעל לגיל 16 שינוי השם ברשות האוכלוסין יופיע בתעודת הזהות שניתן להוציא החל מגיל זה. השינוי אפשרי בהסכמת ההורים. על כל ההורים להגיע יחד עם הילד.ה למשרד הפנים, להציג את תעודות הזהות שלהם ושל הילד.ה. ההורים יכולים להוציא ספח נייר חדש ובו יופיע השם החדש של הילד.ה.


אם אין הסכמה מצד ההורים לשינוי השם, ניתן להגיש תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה ולקבל פסק דין הצהרתי שיאפשר את השינוי. תהליך זה עשוי להיות מלווה במעורבות של עובדת סוציאלית לחוק הנוער מטעם משרד הרווחה.שינוי סעיף המין

תהליך שינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין

שינוי סעיף המין ברשות האוכלוסין ובתעודת הזהות נעשה לאחר קבלת מסמך שמוגדר כתעודה ציבורית מהוועדה הארצית להתאמה מגדרית בבית החולים שיב"א תל השומר. ניתן לפנות לוועדה במסלול למטרת אישור שינוי סעיף המין בלבד, או במסלול למטרת אישור לניתוחים, שבמהלכו ניתן לקבל גם את האישור לשינוי הסעיף.

התהליך שונה ומקוצר לאלו שעברו ניתוח להתאמה מגדרית. 

(בהמשך הערך מופיע פירוט על התהליך לקבלת האישור לאחר ניתוח פרטי).


האישור לשינוי סעיף המין מגיע לרשות האוכלוסין ישירות מהוועדה להתאמה מגדרית. לשכת משרד הפנים שבה את.ה רשום.ה אמורה ליצור איתך קשר טלפוני לאחר קבלת האישור על מנת לקבוע תור לביצוע השינוי בסעיף פרט המין והנפקת תעודות חדשות. כדאי לשים לב, אם תוך שבועיים מקבלת האישור מהוועדה לא יצרו איתך קשר מרשות האוכלוסין, כדאי לפנות למייל הייעודי לקהילה הטרנסית במשרד הפנים לבירורים. אם חלפו מעל חודשיים מרגע הזימון למשרד הפנים מבלי שהגעת לשנות את השם, תאלצ.י לבקש אישור מחודש מלשכת האוכלוסין בירושלים.


שינוי סעיף המין בתעודת הזהות והדרכון נעשה בחינם, ללא תשלום אגרה.


תהליך קבלת אישור לשינוי סעיף המין לאחר הליך ניתוחי 

שינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות למי שעבר.ה כל הליך ניתוחי להתאמה מגדרית (כגון ניתוח עליון להסרת חזה, הגדלת חזה, נישוי פנים, נישוי קול בצורה פרטית בארץ או בחו"ל) הוא הליך בירוקרטי ללא הגבלה או תלות בגיל. כלומר, אפשרות זו פתוחה גם בפני מי שעבר.ה ניתוח להתאמה מגדרית מתחת לגיל 16.לקבלת האישור, יש לשלוח למרכזת הוועדה להתאמה מגדרית במייל את המסמכים הבאים בצירוף הפרטים האישיים:

 1. שם מלא, כתובת, מספר זהות, פרטי התקשרות וצילום ת.ז

 2. סיכום רפואי בכתב מהרופא.ה המנתח.ת. אם אינו בעברית או באנגלית, יש לצרף תרגום מוסמך לעברית או לאנגלית ותצהיר חתום על נאמנות התרגום למקור.

 3. אישור מרופא/ת המשפחה על ביצוע ניתוח להתאמה מגדרית. ניתן לראות בלינק הצעה לניסוח אישור מרופא משפחה

 4. הצהרה חתומה של הפונה על כך שבוצע הליך כירורגי (ניתוח) להתאמה מגדרית.


ניתן לראות בלינק הצעה לניסוח הצהרה לחתימה.

תהליך קבלת אישור לשינוי סעיף המין ללא תלות בניתוח

המסלול הקצר בוועדה להתאמה מגדרית לאישור שינוי סעיף המין במרשם האוכלוסין מיועד למי שלא עברו או לא יעברו ניתוחים להתאמה מגדרית (טיפול הורמונלי הוא לא תנאי לקבלת האישור). מסלול זה כולל פגישה עם פסיכולוג.ית או עובד.ת סוציאלי.ת, פגישה עם אנדוקרינולוג.ית ופגישה עם פסיכיאטר.ית מטעם הוועדה. חשוב לציין שכל הליך ניתוחי הוא בחירה חופשית, ואין לכפות אותו.


אם את.ה מטופל.ת בהורמונים, ניתן במקום פגישה עם אנדוקרינולוג.ית הוועדה לשלוח סיכום טיפול אנדוקריני מחצי השנה האחרונה למרכזת הוועדה במייל בצירוף טופס 17. כמו כן, אם הינך מטופל.ת על ידי גורם בריאות נפש כגון פסיכיאטר.ית/עובד.ת סוציאלי.ת/פסיכולוג.ית, ניתן לצרף במייל גם חוות דעת מקצועית מהשנה האחרונה, אך עדיין תידרש פגישה אישית בוועדה.


קטינים.ות יכולים.ות להגיש בקשה במסלול הזה בוועדה לאישור שינוי סעיף המין החל מגיל 16. לאחר גיל 18 ניתן להמשיך את התהליך בוועדה ולקבל אישורים להליכי ניתוח למעוניינים.ות בכך.

הפנייה הראשונה לוועדה הארצית להתאמה מגדרית נעשית באמצעות מייל ובו פרטים אישיים:שם מלא, מספר זהות, מס' טלפון, כתובת מייל ומגורים, צילום של תעודת הזהות ופירוט המסלול הרצוי.

יש לשלוח אותה למרכזת הוועדה זיוה מרגלית בכתובת המצורפת:Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il

ניתן ליצור קשר גם בטלפון 03-5302677 אך הזמינות נמוכה יותר, ועדיין יהיה צורך בהתכתבות במייל.

​לקריאה נוספת על הוועדה להתאמה מגדרית.מה לעשות ומה להביא לפגישה במשרד הפנים?

​להביא:

 1. תעודת זהות.

 2. דרכון, אם קיים.

 3. מכתב מנומק המסביר שלא תרצה.י שהשם הישן יופיע בדרכון, אם רלוונטי.

 4. אישור לשינוי סעיף המין מהוועדה להתאמה מגדרית, אם רלוונטי.

 5. כרטיס אשראי.

מה לעשות:

 1. ממלאים.ות טפסי שינוי פרט המין, אם רלוונטי.

 2. ממלאים.ות טפסים לשינוי שם, אם רלוונטי.

 3. ממלאים.ות טפסים לשינוי פרטים אחרים אם תרצו.

 4. מצטלמים.ות לדרכון ולתעודת זהות החדשים.

 5. גוזרים.ות את פינות הדרכון הישן יחד עם הפקיד.ה במשרד הפנים, ושומרים.ות אותו.

מה לבקש בסיום:

 1. קבלות על תשלומים ששילמת כמו שינוי שם, חידוש דרכון (שינוי סעיף המין הוא חינם).

 2. תעודת זהות זמנית (ובה הפרטים המעודכנים).

 3. תמצית מרשם אוכלוסין (כולל את המין והשם החדשים).

 4. אישור על שינוי שם (אין אישור על שינוי סעיף המין, אבל אפשר לשאול).

תעודת הזהות החדשה והדרכון יגיעו בדואר במהלך חודשיים מסיום התהליך וקבלת האישור. במקרה של ת.ז ביומטרית, יש להקפיד לשמור את הקוד הסודי שקיבלת בלשכת האוכלוסין. 

סעיפי השם והמין יתעדכנו אוטומטית במערכות המדינה, כלומר בביטוח לאומי, משרד הרישוי, רשות המיסים וכו'.


בבתי חולים ממשלתיים לעיתים יהיה צורך לבקש עדכון פרטים בצורה יזומה, וכך גם בחלק מקופות החולים.


יש לשים לב לנקודות הבאות לפני תחילת התהליך

 • למי שמסומן כנקבה בתעדות הזהות יש חצי נקודת זיכוי ממס הכנסה. המס יכול להגיע לכ-600 שקל בחודש, כתלות במשכורת.שימ.י לב ששינוי הסימון מנקבה לזכר כרוך בתשלום מס גבוה יותר משינוי מזכר לנקבה!

 • אם מתוכננת לך טיסה בחודשיים הקרובים, לא כדאי לשנות את סעיף המין או השם! בעת שינוי סעיף המין גוזרים את הדרכון, ולדרכון החדש לוקח כחודש וחצי עד חודשיים להגיע. במקרה כזה, כדאי לחכות עד אחרי הטיסה.


  כמו כן, יש לוודא שהשם וסימון המין על כרטיסי הטיסה תואמים את הדרכון החדש!


כיום ניתן לקבוע תור למשרד הפנים עם המתנה של בין 3 חודשים ל-8 חודשים, לכן, ליתר ביטחון, מומלץ גם לקבוע תור למשרד הפנים מראש (חצי שנה מראש, עם תחילת הוועדה), עוד לפני שמתקשר.ת נציג.ה ממשרד הפנים.עדכון גורמים נוספים


לאחר הוצאת ת"ז מעודכנת

ישנם גופים רבים שאינם מעדכנים ישירות את הפרטים כגון בנקים, חברות אשראי או עסקים פרטיים, ויש לפנות אליהם באופן פרטי. 


כמו כן, חשוב לעדכן מסמכים מודפסים וחשבונות במוסדות הבאים:

 • דרכון - יש לעדכן את הדרכון בזמן הוצאת תעודת הזהות, לא ניתן לעדכן דרכון קיים לאחר מכן.

 • רישיון נהיגה - פירוט על שינוי רישיון נהיגה בהמשך הערך.

 • חוגר למשרתים.ות בצה"ל.

 • תעודת נכה.

 • אוניברסיטאות ותעודות סטודנט.ית.

 • מקומות עבודה ותלושי שכר.

 • כרטיס קופת חולים - את שינוי הפרטים ניתן לעשות בכל קופת חולים, ידפיסו לך כרטיס חדש במקום.

 • תשתיות - מים, חשמל, גז, ארנונה, אינטרנט, חוזה שכירות וכו'.

 • בנק.

 • חברת אשראי - נדרש שינוי בנפרד מהבנק! ברגע ששינית את הפרטים בבנק ניתן לשנות גם בחברת האשראי ולקבל כרטיסי אשראי חדשים.


ניתן לעדכן תמונה בלי תלות בשינוי הפרטים בהרבה מהמסמכים והארגונים, ניתן למצוא פרטים על כך באתר של של כל ארגון.


הוצאת רשיון נהיגה חדש

עדכון תמונה ברישיון הנהיגה נעשה במקומות המוסמכים לכך בעלות של 11 שקלים.את תחנות הצילום אפשר לאתר בקישור הנ"ל.

ניתן לעדכן את רישיון הנהיגה באחת משתי דרכים:

 • לחכות לתאריך פקיעת התוקף של הרישיון. כאשר משרד הרישוי יצור קשר לשליחת הרישיון החדש עם התוקף המעודכן, בהזדמנות זו ניתן לעדכן את הפרטים בלי עלות (בהמשך לא יהיה צורך לחדש את הרישיון, עד גיל 60 הרישיון קבוע).

 • להזמין עותק מעודכן של הרישיון בעלות של 20 שקלים. התוקף לא ישתנה, אבל תקבל.י עותק ובו תמונה ושם מעודכנים.


שתי האפשרויות נמצאות בקישור הנ"ל (יש ללחוץ על הכפתור הכחול בעמוד כדי להתחיל את תהליך ההזמנה).שינוי השם והמין ללא תלות או לפני עדכון ברשות האוכלוסין ובת.ז.

ישנם מקומות שבהם ניתן לשנות את השם והמין גם ללא תעודת זהות מעודכנת.

1. שינוי כתובת מייל

במקרה שתרצה.י לשנות את כתובת המייל שלך, ישנן כמה אפשרויות:

 • פתיחת כתובת מייל חדשה. יש לזכור כי ההיסטוריה של המייל לא תישמר ומיילים שישלחו לכתובת הקודמת לא יגיעו לכתובת החדשה.

 • פתיחת ALIAS (כינוי) לכתובת המייל הקיימת. ניתן לפתוח כתובת מייל חדשה ולהגדיר את המייל הישן בתור "כינוי" לכתובת המייל החדשה. כל אימייל שיגיע לכתובת הישנה יועבר אוטומטית לחדשה. ניתן גם לגבות בכתובת החדשה את כל החומר שקיים בכתובת הישנה.בכל שירות אימייל זה נעשה אחרת, אך בכולם זו אפשרות נוחה לשינוי.

2. שינוי הכתובות והשמות במדיה החברתית

ניתן לשנות את השם, כתובת המייל, המגדר, הקישור לפרופיל (כלומר ה-URL של הפרופיל שלך. שים.י לב שבדרך כלל הוא יכלול את השם של חשבון המדיה החברתית שלך, ולא ישתנה כאשר תשנה.י את השם, יש לעדכן אותו בנפרד), שם המשתמש, וכו'. בכל רשת חברתית (Facebook, Instagram, Tiktok, Reddit, Tumblr, Snapchat או אחרות), מאפשרת לעשות זאת בקלות דרך ההגדרות.

3. השם ברשתות הצרכנות השונות

רשתות סופר, מועדוני חברות של חנויות, רשימות דיוור של מיילים וכד', בכל אלו ניתן לשנות את השם בקלות דרך האינטרנט!


לעזרה ולקריאה נוספת


פניות הציבור רשות האוכלוסין וההגירה

ניתן לפנות בנושאים הנוגעים לקהילה הטרנסית,  קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים, למייל הייעודי לקהילה הטרנסית: 

או למוקד השירות הארצי:

 • טלפון - 3450* 

 • מטלפון קווי - 074-7083450

הוועדה להתאמה מגדרית

דף על הוועדה באתר של בית החולים שיבא (ייתכן שאינו מעודכן דיו)


הנהלים בנוגע לשינוי סעיף המין ברשות האוכלוסין ובתעודת הזהות

מסמכים נוספיםתאריך עדכון אחרון: יוני 2024

המידע הופק ועודכן במסגרת פרויקט טרנס ויקי המשותף לעמותות מעברים לקשת הטרנסית ופרויקט גילה להעצמה טרנסית, וכחלק מהתוכנית הלאומית לקידום הקהילה הטרנסית - מיזם משותף של המשרד לשיוויון חברתי ועמותת מעברים לקשת הטרנסית.

bottom of page