top of page

מלגות

הגשת המועמדות לשנה"ל תשפ"ד נסגרה. מחכות לכם בשנה הבאה!

שנת הלימודים תשפ"ד בפתח ואיתה פרויקט המלגות של מעברים לקשת הטרנסית.
עבור רבים.ות מאיתנו, א.נשים על הקשת הטרנסית, לימודים גבוהים הם חלום רחוק שקשה להגשים. מלגת לימודים היא מענה לחסם כלכלי בכניסה לאקדמיה ולרכישת ידע וכרטיס כניסה למגוון תחומים בשוק העבודה.

19

מוסדות אקדמיים

80

מלגות

8

שנים

פרויקט המלגות של מעברים, זו השנה השמינית, מעניק לסטודנטים.ות על הקשת הטרנסית את ההזדמנות הזו. במהלך השנים מעברים חילקה 18 מלגות לימודים בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה, לסטודנטים/ות לתואר ראשון על הקשת הטרנסית.

הפרויקט בתמיכת Microsoft R&D Israel, Natural Intelligence, Biosense Webster, Monday וחברות נוספות ובעזרת LGBTech.

המלגאים נבחרים מדי שנה על ידי ועדה בלתי־תלויה ומתחייבים להתנדב למען הקהילה במעברים.

תהליך ההגשה והמיון:

רישום - מילוי הטופס וצירוף מסמכים רלוונטיים:

גיליון ציונים*, תמונה עדכנית (לצורך זיהוי), קורות חיים ושאר המסמכים המפורטים בטופס ההרשמה.

סינון ראשוני - עמידה בתנאי סף:

 

 • הרשמה ללימודי תואר ראשון במוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג

 • על המועמד.ת להיות על הקשת הטרנסית

 • ראיון מקוון בזום (כחצי שעה) עם ועדת המלגות, המורכבת מ-3 א.נשים + נציג.ת מעברים

 

 • המלגה הינה על סך ₪10,000, לשנת לימודים אחת

 • תשובות ימסרו בתחילת ספטמבר

וגם

 • אחת מכל ארבע מלגות תיועד ללימודים מהתחומים הבאים:

  • מקצועות הטיפול (עו"ס, פסיכולוגיה וכדומה)

  • מנהיגות חברתית (חינוך, משפטים, משאבי אנוש וכדומה)

  • STEM, מדעים מדויקים (הנדסה, מדעים, טכנולוגיה וכדומה)

*סטודנטיות בשנת הלימודים הראשונה יתבקשו לספק מכתב קבלה ותעודת בגרות

bottom of page