מלגות לימודים

מלגות

מעברים מעניקה מלגות לימודים בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה, לסטודנטים/ות לתואר ראשון על הקשת הטרנסית, בתמיכת Microsoft R&D Israel, Natural Intelligence, Biosense Webster וחברות נוספות ובעזרת LGBTech. המלגאים נבחרים מידי שנה על ידי ועדה בלתי תלויה ומתחייבים להתנדב למען הקהילה במעברים.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ''א נסגרה. ההרשמה לשנת הלימודים תשפ''ב תיפתח לקראת אוגוסט 2021.

® כל הזכויות שמורות למעברים