top of page

ילדות טרנסיות הן ילדות.
נשים טרנסיות הן נשים.

א.נשים טרנסים הם בדיוק מי שהם אומרים שהם. 

הטענה כי מין הוא בינארי ויציב אינה תואמת את המציאות הביולוגית. מין של אדם נקבע ע"פ מכלול של מאפיינים. המאפיינים הללו, כפי שהם מתבטאים אצל אנשים שונים, לא תמיד מסונכרנים באופן התואם חלוקה דיכוטומית בין זכר ונקבה.

 

בדיקות לאיתור "גברים המתחזים לנשים" בתחרויות ספורט נולדו בשנות ה-60, בשיא המלחמה הקרה, בעקבות חשדות נגד נבחרת הנשים של בריה"מ למשחקים האולימפיים. תחילה פאנל של רופאים בדק את הספורטאיות בעירום. אחר כך הגיעו בדיקות כרומוזומים. אך במקום לחשוף גברים המתחזים לנשים הבדיקות הכשילו דווקא נשים אשר נולדו עם שונות גנטית. ביקורת נוקבת מצד רופאים, מדענים וספורטאים, שטענו כי הבדיקה אינה מדויקת ומזיקה, הביאה לכך שמשנות ה-90 הפסיקו להשתמש בבדיקה כרומוזומלית בתחרויות ספורט בכל העולם. באולימפיאדת אטלנטה 1996 הופעלה בדיקת הכרומוזומים בפעם האחרונה, אולם כבר אז בוטלה פסילתן של שמונה ספורטאיות, בטענה שההוכחות נגדן קשורות לשונות גנטית מלידה שלא מקנה יתרון בתחרויות.

למרות זאת, עד היום, שיח השנאה האנטי-טרנסי טוען כי כרומוזומי המין קובעים את המין באופן בינארי וקבוע.

ב-2009 התאחדות האתלטיקה הבינלאומית ערכה לאצנית האולימפית קסטר סמניה בדיקת כרומוזומי מין ללא ידיעתה. הבדיקה חשפה כי סמניה אישה אינטרסקס, כלומר אישה עם התמיינות מינית אחרת (Differences of Sex Development או DSD), מה שבא לידי ביטוי ברמות טבעיות גבוהות של טסטוסטרון. סמניה עצמה לא היתה מודעת לכך שכן היא סומנה כבת בלידתה וחייה כל חייה כילדה ואישה. הבדיקה החודרנית שנכפתה על סמניה גררה עיסוק תקשורתי מבזה בגופה. 

בשנת 2011, התאחדות האתלטיקה הבינלאומית ואיגודי ספורט נוספים דורשים מספורטאיות לעבור בדיקות המוכיחות שרמות הטסטוסטרון בגופן מתחת לרף מסוים כתנאי להשתתפותן. הדרישה הזאת חשפה עוד ספורטאיות מצטיינות עם רמות טבעיות גבוהות של טסטוסטרון. אותן ספורטאיות נדרשות לעבור טיפול הורמונלי להורדת רמות הטסטוסטרון הטבעיות שלהן כתנאי להשתתפותן בתחרויות. הדרישה לעבור טיפול הורמונלי מנוגדת לאיסור העקרוני על ספורטאים להשתמש בהורמונים ואף מהווה פגיעה בזכויות אדם. 

המגבלות שהוטלו על ספורטאיות לאורך השנים והדרישה לעבור טיפול הורמונלי פגעו מאוד בקריירה ובהישגים של קסטר סמניה וספורטאיות נוספות. סמניה ויתרה על השתתפות במשחקים האולימפיים בטוקיו.

bottom of page