top of page

מקומן של ילדות טרנסיות בקבוצות ספורט של בנות. אין הצדקה מדעית להדרה.

תקציר ותרגום של מאמר של ג'ק טורבן שהתפרסם ב-16/03/2021 ב-Scientific American

הדרישה להדרה של ילדות ונשים טרנסיות מקבוצות ותחרויות אינה מבוססת על מדע ונתונים ואינה "פתרון" לבעייה אמיתית. ילדות ונשים טרנסיות המשתתפות בתחרויות ספורט לבנות אינן "דוחקות נשים סיסג'נדריות". נשים סיסג'נדריות גם מנצחות נשים טרנסיות. לדוגמה, בפברואר 2020 משפחותיהן של שלוש ילדות סיסג'נדריות הגישו עתירה נגד איגוד בתי הספר בקונטיקט וגופים נוספים בטענה כי בנותיהן מתחרות נגד ילדות טרנסיות ושלילדות הטרנסיות יתרון לא הוגן. אביגיל שרייר כתבה טור דעה תומך בתביעה וטענה כי כשילדות טרנסיות מתחרות בקבוצות של בנות, "ילדות [סיסג'נדריות] לא יכולות לנצח". עם זאת, יומיים לאחר הגשת התביעה, אחת משלוש הילדות שבשמן הוגשה התביעה ניצחה ילדה טרנסית שהוזכרה בתביעה באליפות קונטיקט. כלומר, ילדות סיסג'נדריות יכולות לנצח בתחרות גם כשילדות טרנסיות משתתפות. למעשה, רוב הספורטאיות הן סיסג'נדריות וכך רוב המנצחות. אין מגיפה של ילדות טרנסיות המשתלטות על ספורט לבנות. הניסיון להדיר ילדות טרנסיות אינו ניסיון לפתור בעייה קיימת אלא מתקפה על קבוצת ילדים מוחלשת. ניסיונות אלה אינם מבוססים על מדע והם יכולים לפגוע בבריאות הנפשית של ילדים וצעירים טרנסים וסיסג'נדרים.

מדיניות המאפשרת לספורטאיות טרנסיות להתחרות בספורט נשים קיימת שנים רבות. באולימפיאדה יש מדיניות מכילה משנת 2004 ועדיין אין ספורטאיות טרנסיות עם מדליות. 

המחשבה שלילדות טרנסיות יתרון לא הוגן על ילדות סיסג'נדריות מתבססת על הבנה שגויה של טסטוסטרון והשפעתו על הגוף. ראשית, רמות גבוהות של טסטוסטרון אינן תופעה ייחודית המאפיינת רק ילדות טרנסיות. תסמונת שחלות פוליציסטיות, המאפיינת כ-10% מהנשים, גורמת לרמות גבוהות של טסטוסטרון. לעומת נשים סיסג'נדריות עם שחלות פוליציסטיות ורמות גבוהות טבעיות של טסטוסטרון, לנערות טרנסיות הנוטלות חסמי הורמונים יש רמות אפסיות של טסטוסטרון - אך יש הטוענים כי הן צריכות להתחרות עם בנים.

אין ממצאים המצביעים על כך שטסטוסטרון מקנה יתרון חד משמעי. החוקרת קתרינה קרקזיס, מומחית לטסטוסטרון וביו-אתיקה מאוניברסיטת ייל, מסבירה כי "מחקרים על רמות טסטוסטרון בקרב ספורטאים אינם מצביעים על קשר עקבי בין טסטוסטרון וביצועים בספורט. בעוד מחקרים מסוימים מצאו קשר בין טסטוסטרון לביצועים משופרים בספורט, מחקרים אחרים מצאו קשר חלש או שלא מצאו קשר בכלל. ויש מחקרים המצביעים דווקא על קשר שלילי". הצעות חוק להדרה של ילדות ונשים טרנסיות מפעילויות ספורט לנשים חסרות בסיס מדעי.

טענות על יתרון בספורט מתעלמות מהעובדה שילדים וילדות טרנסימות מתמודדים עם הטרדות, בריונות, דיכאון וחרדה בשכיחות גבוהה - תנאים המקשים עליהם להשקיע בספורט. רבים גם סובלים מדחייה מהמשפחה ועוני. אלה, בין היתר, הסיבות שבגללן יש מעט ילדות ונשים טרנסיות בספורט תחרותי.

בנוסף לכך שאין בסיס מדעי מוצק לטענה על יתרון לא הוגן, חוקים נגד השתתפות קבוצות של ילדות ונשים בספורט הם אכזריים ויוצרים מציאות הזויה ואכזרית. למשל, חוקים שעברו במדינות בארה"ב אך רובם נעצרו ע"י בתי המשפט מאפשרים לטעון כנגד תלמידות בבתי הספר כי הן אינן מי שהן טוענות שהן ולדרוש מכל תלמיד.ה להוכיח שהיא נקבה באמצעות בדיקות חודרניות ופוגעניות כמו בדיקת איברי מין ובדיקות גנטיות. גם ילדות אינטרסקס או ילדות עם שונות בהתפתחות מינית (למשל עם כרומוזומי XY ואיברי מין נקביים) לא יעמדו בקריטריונים שחוקים אלה קובעים.

זו אינה הפעם הראשונה בה מנסים להמעיט או לפגוע בהצלחה של ספורטאים מאוכלוסיות מוחלשות ומודרות על בסיס טענות לכאורה "מדעיות". ספורטאים שחורים, לאורך ההיסטוריה ועד היום, מתוארים כבעלי "יתרון גנטי" כדי להפחית בהשקעה, אימונים ועבודה מאומצת של ספורטאים שחורים. (לקריאה נוספת: מאמר על השימוש במיתוס "הכישרון הטבעי" לפגוע בספורטאים שחורים).

הניסיון לדחוק ספורטאיות טרנסיות לליגות נפרדות אינו הוגן ואינו צודק. כידוע, נפרד לעולם אינו שווה; ההפרדה המגדרית בספורט ממחישה זאת היטב: ספורט נשים אינו זוכה למימון, סיקור ועניין ציבורי ותקשורתי של ספורט גברים.

כשאוסרים על א.נשים טרנסים להשתתף בפעילויות ספורט על-פי מגדר שלהם למעשה מבטלים את זהותם. אי-הכרה בזהות מגדרית היא גורם מרכזי לדיכאון, חרדה ואובדנות. כפייה על נוער טרנסי להתחרות במגדר שאינו המגדר שלהם דומה לפרקטיקות המרה: זאת כפייה של זהות מגדרית וניסיון לכפות על אנשים טרנסים להיות סיסג'נדרים.

כדי לקדם נשים בספורט יש להתמקד בבעיות אמיתיות של ספורטאיות צעירות וספורט נשים: שכר נמוך לספורטאיות, העדר תמיכה ממשלתית, פחות סיקור ועניין תקשורתי, במקום להמציא בעיות שלא באמת קיימות ולהציע פתרונות שפוגעים בילדים ובנוער עליו אמורים להגן.

מאמרים על טסטוסטרון וספורט:

לינק למקור: Trans Girls Belong on Girls’ Sports Teams

bottom of page