top of page

לספורטאים.ות טרנסימות אין יתרון לא הוגן בספורט.
אבל לנרטיב "היתרון הטבעי" יש היסטוריה ארוכה.

ספורטאיות טרנסיות שונות זו מזו, בין היתר ביכולותיהן הספורטיביות, בדיוק כמו ספורטאיות סיסג'נדריות. "נתונים גנטיים ואיברי רבייה אינם אינדיקטורים לביצועים אתלטיים," כפי שהסביר ד"ר ג'ושוע סייפר בתצהיר עד מומחה שהוגש במסגרת עתירה של ארגוני זכויות אדם. יכולות ספורטיביות מושפעות ממגוון גורמים: נתונים פיזיולוגים כמו גובה ושרירים, תכונות אופי, כמו גם סביבה תומכת, וגישה למשאבים. למשל, ילדים ממשפחות עשירות מצליחים יותר בספורט בבית הספר בגלל השקעה כספית של הוריהם ונגישות למשאבים ומתקני אימונים. 

הטענה כי לנשים ולילדות טרנסיות יש יתרון מעצם היותן טרנסיות מתעלמת מהמציאות של חייהן הרוויה בהדרה ואלימות. רמות הבריונות והאפלייה כלפי ילדות טרנסיות מקשה עליהן להשאר בבית הספר. לפי סקר של מעברים, 39% מהתלמידים על הקשת הטרנסית נעדרים במידה מסוימת מהלימודים ו- 71% סובלים מהערות וביריונות בבית הספר מצד תלמידים אחרים. סקרים דומים במדינות אחרות מצביעים על ממצאים דומים. למשל, לפי סקר שנערך בארה"ב, 22% מהתלמידות הטרנסיות ספגו התעמרות קשה עד שנאלצו לעזוב את בית הספר בגלל בריונות והטרדה. עוד 10% מהתלמידות הטרנסיות סולקו מבית הספר. 

זו אינה הפעם הראשונה בה מנסים להמעיט או לפגוע בהצלחה של ספורטאים מאוכלוסיות מוחלשות ומודרות על בסיס טענות לכאורה "מדעיות". למיתוס "הכישרון הטבעי" יש היסטוריה ארוכה בשיח גזעני על ספורט. ספורטאים שחורים הוצגו כבעלי "יתרון גנטי" כדי להפחית בתרומה של אימונים ועבודה מאומצת וכך להסיט את הדיון מההשפעות של אי-שוויון על השתתפות אוכלוסיות שונות בספורט. 

יש ספורטאים עם מאפיינים גנטיים יחודיים המקנים להם יתרון מובהק. השחיין האולימפי לשעבר מייקל פלפס (Phelps), שנחשב לשחיין הטוב בעולם ושזכה ב-28 מדליות אולימפיות, מייצר כחצי מכמות חומצה החלב (לקטית) שמייצרים אתלטים אחרים. חומצת חלב נוצרת בשרירים בעת מאמץ כך שניתן לטעון כי תכונה זו, עם מבנה גופו המיוחד, מקנה לו יתרון "לא הוגן" על פני השחיינים האחרים. לרוכב אופני הכביש לשעבר, הנורווגי אוסקר סוונדסן (Svendsen), צריכת חמצן מירבית גבוהה במיוחד באופן טבעי, שככל הנראה העניקה לו כושר אירובי וסיבולת גבוהים מהרגיל. לגולש הסקי הפיני ארו מנטירנטה (Mäntyranta), שזכה בכמה מדליות אולימפיות, ולכמה מבני משפחתו יש מוטציה הקשורה לפעילות של ההורמון אריתרופויטין (erythropoietin, או EPO) שגורמת לייצור מוגבר של תאי דם אדומים, וכך מאפשרת לגוף לספק יותר חמצן לשרירים ולשפר את תפקודם.

עם זאת, ההצלחה של ספורטאים אלה לא גררה דרישה לקביעת קריטריונים פיזיולוגים במטרה למנוע את השתתפותם בתחרויות. 


לקריאה נוספת:

bottom of page