top of page

מיצוי זכויות

מגיע לכן! כאן תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי בנושא מיצוי זכויות


 • שירותים משפטיים של האגודה למען הלהט"ב

מענה אינפורמטיבי לפניות בנושאים להטבפאק"ים בנוגע לאפשרויות העומדות בפני הפונה על פי החוק. בנוסף המחלקה מפעילה מערך ייצוג וסיוע משפטי לאוכלוסייה הטרנסית בשיתוף עם משרד עורכי הדין קלעי רוזן ושות.

דוא"ל: justice@glbt.org.il

 • מרכז ניר כץ למאבק בלהט"בופוביה

ריכוז נתונים על מקרי אפליה ואלימות כנגד הקהילה הגאה. מתן סיוע פרטני וליווי לנפגעי/ות להט"בופוביה.

לפנייה

 • נציגת הציבור בועדה לשינוי מין

סיוע במסלול הועדה לשינוי מין.

דוא"ל: vaada.gila@gmail.com

 • פניות הציבור משרד הפנים

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים.

דוא"ל: modpnt@piba.gov.il

 • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

הנציבות פועלת להטמעת שוויון ומיגור אפליה בשוק העבודה. ניתן לקבל סיוע משפטי.

טלפון:

 • ת"א - 03-7347215

 • ירושלים ובאר שבע - 02-6662367, 02-6662780

 • חיפה - 04-8613902/1

 • נציבות ארצית - 02-6662701

דוא"ל: shivion@economy.gov.il

 • מוקד קול הבריאות

מוקד המענה והמידע של משרד הבריאות.

לפנייה

 • תחום להט"ב בשפ"ח

ליווי צוותי חינוך בנושאי להטבפא"ק.

דוא"ל: shinetal_g@mail.tel-aviv.gov.il 

או himelfarb_i@mail.tel-aviv.gov.il

 • המועצה לשלום הילד

פעילות להגנה על שלומם/ן ורווחתם/ן ולקידום זכויותיהם/ן של כלל הילדים/ות ובני/ות הנוער בישראל (עד גיל 18), בכל התחומים ובכל הנושאים.

טלפון: 02-6780606

דוא"ל: ncc@children.org.il

 • עמותת ידיד

עמותה המסייעת בייעוץ ובמיצוי זכויות.

טלפון משרד: 02-6790710

קו חם: 1-700-500-313

דוא"ל: yedid@yedid.org.il

 • פרויקט להגנת פליטים להט"בים

תכנית המעניקה סיוע לאוכלוסיית הפליטים/ות ומבקשי/ות המקלט הלהטבפא"קים/ות כמו גם לישראלים/ות בני מיעוטים. 

דוא"ל: refugees@glbt.org.il

 • תרומות דם

א/נשים הרשומים/ות כזכר ששכבו עם א/נשים הרשומים/ות כזכר במרשם האוכלוסין אחרי שנת 1977, לא יכולים/ות לתרום דם בארץ. כל אדם/אישה שאינו/ה רשאי/ת לתרום דם בארץ באופן קבוע, זכאי/ת להיות מבוטח דם לכל החיים, ונקרא "זכאי/ת מיוחד/ת". המשמעות של ביטוח דם היא קבלת כל כמות של תרומת דם, על כל מרכיביו, בעת הצורך, פרט למנות דם מיוחדות לניתוחי לב (הביטוח לא מוקנה בהכרח לכל החיים). זכאים/ות מיוחדים/ות, זכאים/ות לביטוח דם לכל החיים, כמו כן, גם בן/בת זוגם/ן זכאים/ות לביטוח הזה לכל חייהם/ן. לשם קבלת הביטוח יש להגיש בקשה לשם כך. 

 • משטרה

7.03.2011 - הנחייה בנושא חיפוש על גופן של טרנסג'נדרים

איוש קבלת קהל על ידי מתנדבים/ות להטבפא"קים/ות מתקיים בתחנת לב תל-אביב בימי שני בשעות 18:00-22:00.

bottom of page