top of page

שירות לאומי-אזרחי

המידע בערך יעודכן בקרוב

עמותת שלומיתמציעה מסלולי שירות לאומי בפרויקט 'נחשול טרנס', לצעיריםות על הקשת הטרנסית (בני/ות 18-23). כדי להתקבל לתוכנית יש לעבור ראיון מקדים. ניתן לשרת במשך שנה או שנתיים. התוכנית מעניקה ליווי והכשרות.

טלפון משרדי הארגון: 03-6129202

טלפון רכזת השירות חגית שכטר: 050-8440248

דוא"ל: hagitsh@shlomit.org.il

bottom of page