top of page

קצבת ביטוח לאומי

גלו כיצד ניתן לקבל קצבת ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שמטרתו לספק רשת ביטחון כלכלית לאזרחים הזכאים לכך. ביטוח לאומי מכיר בכך שעל אף שזהות על הקשת הטרנסית אינה הפרעה נפשית, היא עלולה להיות כרוכה בקשיים משמעותיים בתפקוד בתחומי החיים השונים ולהתבטא בין היתר בדיספוריה מגדרית. קבלת הקצבה תלויה בהכרה של נכות על רקע נפשי.


ניתן לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי גם מסיבות שלא קשורות להתאמה מגדרית, אך לא נעסוק בהן בערך זה. אם יש לך נסיבות נוספות שבגינן ניתן לקבל קצבה, מומלץ לשקול להכניס גם אותן לתביעה. במקרה הזה כדאי להתייעץ עם אנשי.ות מקצוע בתחום הרלוונטי.

מרבית הקצבאות מאושרות לתקופה של שנתיים, אך במצבים מסוימים, ובהתאם למסלול בו הוגשה התביעה, תיתכן אפשר לקבל הכרה בנכות וקצבה באופן קבוע. ולצמיתות. 

לא נשים המזדהים על הקשת הטרנסית, ביטוח לאומי מציע קצבת נכות בכמה מסלולים:

 • קצבת נכות במסלול מקוצר למי שנמצאים בשנתיים הראשונות לאחר תחילת פעולה רפואית להתאמה מגדרית (כמו למשל טיפול הורמונלי או לאחר ניתוח להתאמה מגדרית).

 • קצבת נכות במסלול רגיל על רקע של מצוקה נפשית בעקבות הזהות הטרנסית.

 • קצבת נכות לתקופת החלמה מניתוח.מי זכאי.ת לקבל קצבה זמנית או קבועה מביטוח לאומי על בסיס של תהליכים להתאמה מגדרית?

 • ‏בגירים.ות (מעל גיל 18, כולל חיילות ובני שירות) שהינם.ן תושבי.ות ישראל לפני גיל פרישה (שימו לב - הורים יכולים לקבל קצבה עבור ילד.ה זכאי.ת מתחת לגיל 18).

 • אנשים המשתכרים.ות שכר נמוך מ-60% מהשכר הממוצע לתקופה של לפחות 90 ימים רצופים.

  מידע על הסכום העדכני ניתן למצוא כאן באתר הביטוח הלאומי.


  בשנת 2023 הגבול העליון לשכר שניתן להרוויח ועדיין לקבל קצבה הוא 7,122 ש"ח, ובשנת 2024 הוא הוא 7,522 ש"ח. מידע נוסף על רף ההשתכרות בתת הפסקה הבאה.

 • אחד או יותר מהבאים:

  • א.נשים המזדהים על הקשת הטרנסית ואשר מתמודדים עם דיספוריה מגדרית (תחושת אי הלימה בין הזהות המגדרית למין שנקבע בלידה)וחווים מצוקה נפשית ותעסוקתית.

  • א.נשים שהתחילו פעולה רפואית להתאמה מגדרית וטרם חלפו שנתיים מהפעולה הראשונה, יקבלו קצבת נכות מלאה למשך שנתיים ממועד התחלת התהליך.


רף ההכנסות לקבלת קצבת נכות

ביטוח לאומי בודקים שקיימת הכנסה של 3 חודשים מתחת לרף ההכנסות פעמיים לאורך הטיפול בתביעה:


-בפעם הראשונה: בעת הגשת התביעה לנכות, בודקים כי בתוך 15 החודשים האחרונים ישנם 3 חודשים רצופים בהם השכר נמוך מהרף. רק אם מוצאים 3 חודשים כאלו - ממשיכים לטפל בתביעה.

-בפעם השנייה: לאחר שנקבעה נכות רפואית של 40% ומעלה, בודקים אם ישנם 3 חודשים רצופים בהם השכר נמוך מהרף, לאחר יום ההחלטה על הנכות. במילים אחרות, בודקים שקיימים 3 חודשים רצופים בהם האדם גם מוכר כנכה וגם מרוויח מתחת לרף. רק לאחר קיום של 3 חודשים כאלו מאושרת הקצבה, וניתן להתחיל לעבוד ולהרוויח מעל הרף, על פי חוק לרון.¹


-שימו לב! ביטוח לאומי יכולים לאשר קבלה של קצבה, ולאחר מכן לבחון שאכן ההכנסות ב3 החודשים הראשונים לנכות הם מתחת לרף. אם לא ימצאו 3 חודשים מתחת לרף הם יכולים לדרוש בחזרה את הכסף.


דוגמא 1: הגשתי תביעה לנכות ב29.1.2024 על בסיס דיספוריה מגדרית, ללא הליך רפואי, בנוהל הרגיל לקהילה. כחלק מהגשת הבקשה צירפתי 15 תלושים אחרונים בהם קיימים 3 חודשים רצופים של  הכנסה מתחת לרף ההכנסות. אושרה לי נכות החל מהחודש בו הגשתי את הבקשה, 1.1.2024. בחודשים ינואר, פברואר ומרץ 2024 עלי להרוויח פחות מהרף (7,522 ב2024) כדי שיהיו לי 3 חודשים בהם אני גם מוכרת כנכה וגם מרוויחה מתחת לרף. לאחר חודשים אלו אוכל להרוויח מעל הרף על פי חוק לרון.


דוגמא 2: הגשתי תביעה לנכות בנוהל המקוצר לקהילה ב15.3.2024 על רקע התחלת טיפול הורמונלי שהתחלתי ב1.9.2023. כחלק מההגשה צירפתי 15 תלושים אחרונים בהם קיימים 3 חודשים רצופים של הכנסה מתחת לרף ההכנסות בחודשים ספט-אוק-נוב 2023. אושרה לי נכות מהחודש בו התחלתי הורמונים: 1.9.2023. על כן, קיימים 3 חודשים בהם אני גם מוכרת כנכה וגם הרווחתי מתחת לרף. במקרה זה אוכל באופן מיידי להרוויח מעל הרף על פי חוק לרון.מה המשמעויות של הכרה בביטוח לאומי?


קבלת אחוזי נכות וכושר השתכרות

בתהליך הגשת התביעה לביטוח לאומי, נבחנים שני פרמטרים מרכזיים: היכולת להשתכר ולהרוויח שכר ודרגת החומרה של המצב הרפואי הפיזי או הרפואי הנפשי. 

 • קבלת אחוזי נכות מתייחסת למצב הרפואי. גובה דרגת אחוזי הנכות יכולה לזכות בזכויות והטבות שונות. זכויות אלו ניתנות לפי קריטריונים שונים (ראו פירוט בהמשך). אחוזי נכות נקבעים על ידי גורמים רפואיים כחלק מהועדה הרפואית - למשל על ידי רופאים פסיכיאטריים.

 • דרגת כושר השתכרות בודקת את היכולת של הפרט להרוויח שכר והיא קובעת האם ישנה זכאות לקבלת קצבה חודשית. גובה הקצבה משתנה בהתאם לגובה דרגת כושר ההשתכרות. במידה והגורמים הרפואיים לא בטוחים מה להמליץ בנוגע לדרגת כושר ההשתכרות, תינתן המלצה לגובה דרגת כושר השתכרות על ידי עובדות סוציאליות של ביטוח לאומי. 


קצבה כספית חודשית

אחד המענים המרכזיים שיכולים להינתן במסגרת ההכרה בביטוח הלאומי הוא קצבה כספית חודשית המוכנסת ישירות לחשבון הבנק.

גם לאחר הכרה של ביטוח לאומי וקבלת אחוזי נכות המספיקים למתן קצבה, כאמור סכום הקצבה משתנה על פי דרגת האי כושר. דרגה זו נקבעת על ידי ביטוח לאומי ומתארת את היכולת של מקבל.ת הקצבה לכלכל את עצמו.ה. גובה הקצבה יהיה תלוי בכמה גורמים נוספים, ביניהם הכנסות מעבודה ומספר התלויים (ילדים בדרך כלל).


שיעורי הקצבה נכון ל-2024:

 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 4,291 ש"ח (כולל התוספת שנקראה בעבר קח"ן).

 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,925 ש"ח.

 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,636 ש"ח.

 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 2,476 ש"ח.

ניתן לחשב את הקצבה במדויק באתר הביטוח הלאומי.

עם קבלת זכאות לקצבה בפעם הראשונה, ניתן לקבל זכאות לקצבה גם באופן רטרואקטיבי.אם מגישותים מסמכים רלוונטים, קבלת קצבה רטרואקטיבית תוכל להיות מול תקופה של עד שנה אחורה מיום הגשת התביעה, על פי החלטת הוועדה הרפואית. בוועדה הראשונה לרוב תתקבל קצבה זמנית, ולא לצמיתות. חשוב לדעת - במקרה של קבלת קצבה לתקופה זמנית, לאחר תום התקופה תזומן.י לוועדה נוספת על מנת להאריך את הקצבה.


זכויות עיקריות למוכרים.ות בביטוח לאומי

בנוסף לקבלת קצבה, כפי שמפורט לעיל, הכרה מביטוח לאומי מאפשרת לקבל גם את הזכויות הבאות כתלות בנכות ובדרגת האי כושר שנקבעו:

 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי (ניתן אוטומטית).

 • הנחה בתחבורה ציבורית בעדכון פרופיל נכה ברב-קו או באפליקציה.

 • הנחה במסי ארנונה ובחשבון המים (על פי העירייה ותאגיד המים. ההנחה במים אמורה להינתן אוטומטית, אבל מומלץ לוודא שהדבר נעשה).

 • פטור מתשלום אגרות בעד שירותים רפואיים מסוימים (אמור להינתן אוטומטית על ידי קופת החולים).

 • פטור מתור בהצגת תעודת נכה.

 • פטור מתשלום עבור מלווה בהצגת תעודת נכה.

 • סיוע בשכר דירה. 

 • סל שיקום - ניתן לקרוא עוד על סל השיקום ועל דרכי קבלתו באתר משרד הבריאות.

 • שיקום מקצועי - קיימת אפשרות לקבל מימון של שכר לימוד עבור תואר אקדמי או לימודי תעודה המוכרים על ידי משרד התמ"ת, מימון עבור ציוד מקצועי שנדרש ללימודים ועבור נסיעות ללימודים, מימון עבור שירותי תמיכה והנגשה במהלך הלימודים, ובמקרים מסוימים תשלום דמי שיקום. תשלומים אלו ניתנים פעם אחת בלבד ותלוים בין היתר באחוזי הנכות שנקבעו, כמו כן מתקיים תהליך אבחון במסגרת מכוני אבחון חיצוניים שמטרתם לבדוק ולהעריך את יכולות השיקום התעסוקתיות האישיות של כל אחד.ת. ניתן לפנות דרך אתר בט"ל או לקבל הפניה ממתאמת סל השיקום האישית שלך במשרד הבריאות לעו"ס שיקום מקצועי של הביטוח הלאומי. תפקידה של העו"ס בביטוח לאומי הינו לכוון בתהליכי האבחון ולעזור בבחירת לימודים שנמצאו מתאימים וטיפול בסוגיית המימון שלהם. במקביל נעשה גם חיבור למרכזי התעסוקה העירוניים לפי הצורך.

 

ניתן לקרוא באתר הביטוח הלאומי ובאתר כל זכות בהרחבה על זכויות כגון פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, תעודת נכה וזכויות במוסדות וארגונים.תהליך הגשת התביעה


חשוב לדעת - אם את.ה בשנתיים הראשונות של הליך רפואי להתאמה מגדרית (הורמונים / ניתוחים), ישנו נוהל להליך מקוצר לקבלת הכרה בנכות וקצבה שאמורה להינתן באופן אוטומטי. כאשר ימלאו שנתיים מתחילת התהליך, יש לעבור ועדה אשר בה נבדק מצבך הרפואי באופן אישי על מנת להתאים את המשך קבלת הקצבה.


הכנת מסמכים והגשת התביעה

ניתן להגיש את התביעה באתר של ביטוח לאומי, דרך שליחה בדואר או באמצעות הגשת הטפסים באשנב המסמכים בסניף הרלוונטי בצירוף כל המסמכים הרלוונטים:


בשנתיים הראשונות של התהליך הרפואי להתאמה מגדרית

יש לצרף מסמכים מגורם רפואי (רופא.ה, פסיכיאטר.ית, אנדוקרינולוג.ית וכו') המעידים על כך שתובע.ת התחיל.ה תהליך טיפול הורמונלי או עבר.ה הליך כירורגי להתאמה מגדרית בשנתיים האחרונות. חשוב מאוד לציין תאריכים של תחילת הטיפול עצמו ולא של ההמלצה לטיפול, למשל תחילת הטיפול ההורמונלי או מועד הניתוח. על הניסוח להיות בלשון עבר ולכלול תאריך מלא: התחיל.ה טיפול הורמונלי בתאריך ____ / עבר ניתוח בתאריך _____. 

צרוף חוות דעת חיצונית של גורם בריאות נפש אינו הכרחי בשלב זה, במסלול הזה מתבצעת קביעה של אחוזי נכות וכושר השתכרות באופן אוטומטי על פי המסמכים שהוגשו. יהיה אפשר לקבל אחוזי נכות לצמיתות רק לאחר סיום התקופה האוטומאטית ולאחר פגישה עם הוועדה הרפואית  אחרי חידוש של קצבה (ועדה שניה לפחות)


לאחר השנתיים הראשונות של תהליך רפואי להתאמה מגדרית או ללא התהליך

האפשרות להגיש תביעה להכרה בנכות כללית במסלול הקיים על רקע דיספוריה מגדרית פתוחה לכולם.ן, גם בלי תלות בתהליך רפואי להתאמה מגדרית. ניתן להגיש תביעה על סעיף נפשי, על סעיף רפואי או על שניהם יחד. יש לקחת בחשבון כי לכל סעיף וכל בעיה רפואית עליה מגישים בקשה, תיקבע ועדה עם גורם מוסמך לאותה הבעיה (למשל פסיכיאטר לנפשי, אורתופד לאורתופדיה, נוירולוג לנוירולוגיה ועוד). 


אם תרצה.י להגיש תביעה על סעיף נפשי, יש לצרף מסמכים המעידים על דיספוריה מגדרית ומתארים את המצוקה הנובעת הן מהדיספוריה המגדרית והן מהחיים בחברה (לדוגמא: קשיי תעסוקה, קשיי בריאות נפש, חוויות טראומטיות ועוד). מסמכים אלו הם מסמכי חוות דעת אשר ניתנים על ידי גורם מוכר של בריאות נפש כגון פסיכיאטר.ית, עובד.ת סוציאלי.ת או פסיכולוג.ית (דוגמה למבנה המכתב). לתשומת לבך: מספיק מכתב מגורם בריאות נפש אחד, כך שאם איסוף המסמכים מהווה עבורך מאמץ מיוחד, אין צורך במכתבים נוספים. 

בדרך כלל חוות דעת פסיכיאטרית "תחשב יותר" מחוות דעת מגורמים אחרים, אך אין הכרח בחוות דעת פסיכיאטרית או בקבלת אבחון רשמי על דיספוריה מגדרית, וכן לעיתים מכתבים מגורם מטפל אחר שמכיר אותך יותר טוב ולאורך זמן, יקבלו משקל רב יותר ויכילו יותר מידע ופרטים. מהסיבה הזו, חשוב שהמסמכים יגיעו מהגורם המטפל שמכיר יותר את הפונה ולכן מסמך מעו"ס רלוונטי באותה מידה כאשר מדובר בא.נשים על הקשת הטרנסג'נדרית.

אם תרצה.י להגיש תביעה על סעיף רפואי, מומלץ לצרף חוות דעת של גורם מומחה העוסק בבעיות הרפואיות עמן את.ה מתמודד.ת (למשל אורטופדיה, נוירולוגיה ועוד). בין היתר יש לצרף מסמכים המעידים על הבעיה הרפואית, כיצד היא משפיעה על התפקוד הפיזי שלך, כיצד היא משפיעה על כושר ההשתכרות שלך ועוד. 


ניתן לצרף חוות דעת מגורם בריאות הנפש אשר מלווה אותך (כמו עובד.ת סוציאלי.ת או פסיכולוג.ית), ובו התייחסות לגבי המצוקה הנובעת מהמצב הפיזי שלך ברמה האישית והחברתית, לדוגמא: קשיי תעסוקה, קשיי בריאות, תגובות מהסביבה, קושי בניידות ועוד. 

במידה וההגשה נעשית לשני הסעיפים, ניתן לבקש מגורם בריאות הנפש לציין הן את הקשיים הפיזיים והן את הרגשיים במכתב אחד.

ניתן ורצוי להוסיף מסמכים רפואיים בכל נושא הקשור לנכות פיזית ונפשית על מנת להוכיח נכות ואובדן כושר השתכרות. 


​נקודות נוספות

 • אם ישנה הכנסה, יש לצרף עדות הכנסה כגון תלושי שכר או אישור מעסיק על הכנסות ב-15 החודשים האחרונים. את אישור המעסיק ניתן למצוא באתר של ביטוח לאומי.

 • יש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ולצרף אותו. ניתן להוריד את הטופס כאן.

 • כדאי לציין בטופס הבקשה כי מדובר בתביעה על רקע דיספוריה מגדרית.

 • מומלץ לבקש שהוועדה תתקיים באחד הסניפים שקיבלו הכשרה ייעודית לעבודה עם הקהילה הטרנסית (תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע). ביטוח לאומי אמור להפנות את הוועדה לאחד מסניפים אלה בהתאם לבקשה בטופס התביעה. לאחר הגשת התביעה


בשנתיים הראשונות של התהליך הרפואי להתאמה מגדרית

מאחר שזוהי פנייה דרך הנוהל המקוצר, התהליך אמור להתקיים באופן אוטומטי ולא אמור להישלח זימון לוועדה. הועדה מתקיימת ללא נוכחותך, ייתכן ותישלח אלייך הודעה על מועד קיום הועדה. במקרה כזה, יש לשים לב האם מדובר בהודעה או זימון עם בקשה להתייצבות שלך. אם קיבלת זימון לוועדה, תחילה יש לפנות אל הסניף שלך בביטוח לאומי דרך האזור האישי ולהעיר את תשומת לבם לכך שמדובר בנוהל המקוצר ולא אמורה להתקיים ועדה. ניתן בפנייה לשלוח העתק של הנוהל. אם בכל זאת מזומנים לוועדה, ניתן לפנות למערך עו''ס טרנס על מנת לקבל עזרה בבירור הסוגיה. 

חשוב לציין כי למרות שלא חובה שתתקיים ועדה, ביטוח לאומי עדיין רשאי לזמן לאחת. במצב כזה, חלה חובת התייצבות. היעדרות עלולה לגרור קנסות ואת עצירת התהליך. במידה ואין ביכולתך להגיע במועד, בכדי להימנע מקנסות, יש להודיע עד כך דרך האזור האישי עד לפחות 3 ימי עסקים טרם הועדה. 


לאחר קבלת האישור על הזכאות, תקבע נכות רפואית זמנית בשיעור 40% ודרגת אי כושר השתכרות של 100% עד לתאריך בו יחלפו שנתיים ממועד תחילת הטיפול הייעודי - כלומר הזכאות היא לקצבת נכות מלאה עד שימלאו שנתיים, ולא שנתיים ואילך ממועד הגשת התביעה. בנוסף, התביעה אמורה להיות מועברת לפקיד.ת שיקום על מנת לבדוק זכאות לשיקום מקצועי (תעסוקה, לימודים, וכו'), אך מומלץ לפנות עצמאית היות ולרוב זה לא קורה

כחודשיים לערך לפני מועד תום הנכות הזמנית, תתבקשו להעביר מסמכים עדכניים (מסמכים רפואיים, חוות דעת של פסיכיאטר.ית, עו"ס ו/או פסיכולוג.ית) לצורך קיום ועדת חידוש והמשך זכאות. המשך מתן הקצבה תלוי בבחינת נכות וכושר השתכרות בהתאם לנהלים בנושא. בחינת המשך מתן קצבת הנכות יכולה להיעשות בוועדות במרכזים על ידי רופאים אשר קיבלו הכשרה ייעודית (תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע).

 

לאחר השנתיים הראשונות של תהליך רפואי להתאמה מגדרית או ללא תהליך

לרוב תקבל.י זימון לוועדה שבה תפגש.י עם רופא.ה מוסמך.ת שתפקידם לקבוע את דרגת הנכות. אם הגשת תביעה על שני סעיפים, גם נפשי וגם פיזי, ייתכן שתזומנ.י לשתי ועדות ואף יותר.

במידה ואינך יכול.ה להגיע לוועדה במועד שנקבע, יש להודיע על כך מראש עד 3 ימי עסקים לפני מועד הוועדה. 

לאחר קיום הוועדה, הגורם הרפואי נותן המלצה על גובה אחוזי הנכות ודרגת כושר ההשתכרות שלך.. דרגות אלה יקבעו את גובה הקצבה וכן זכויות נוספות שאולי מגיעות לך על פי חוק. כפי שצוין, מומלץ לבקש שהוועדה תתקיים באחד המרכזים שקיבלו הכשרה ייעודית (תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע).

במקרה בו הגורם הרפואי אינו בטוח בקביעת דרגת כושר ההשתכרות, תתבקש.י להגיע לפגישה עם עו"ס שיקום.


הועדה כשלעצמה נערכת לרוב בין 15-20 דק', אך החלק בו תהיה נוכחות שלך בפועל הוא קצר ביותר (לרוב 7-10 דקות). יש לציין כי הפגישה עלולה להיות חוויה לא פשוטה מתוקף המעמד. כדאי להתכונן מראש ולחשוב מה תרצה.י להדגיש בפני הוועדה בנוגע למצבך - ניתן להתאמן בבית, להכין דף עם דגשים לעצמך ועוד. חשוב לזכור שמדובר בוועדה הבוחנת את בריאות הנפש שלך וכיצד היא משפיעה על חייך! זכותך (ואף רצוי) להקליט את הוועדה וכן להביא מלווה (בן.ת זוג, בן.ת משפחה, עובד.ת סוציאלי.ת, חבר.ה וכד'). לרוב בסוף הפגישה, תתבקש.י לאשר את הפרוטוקול אשר מופיע על המסך. במידה והפרוטוקול אינו תואם או משהו לא ברור לך, זכותך לבקש לתקן ולא לחתום עד שזה יקרה. כמו כן, חשוב לבקש בסוף הפגישה העתק של הפרוטוקול כדי לוודא שהדברים שנכתבו נכונים ומשקפים את הפגישה.


קבלת התשובה

את התשובה מקבלים מהוועדה לרוב לאחר כשבועיים בדרכי התקשורת (מייל, טלפון, דואר וכו'), או דרך האזור האישי באתר הביטוח הלאומי, יחד עם זאת, בתקופות של עומס הגעת התשובה יכולה לקחת אף חודש וחצי.


במכתב התוצאה יהיה ניתן לראות את תוצאות הוועדה, את אחוזי הנכות וכושר ההשתכרות, וכן את הזכאות לקצבה זמנית או קבועה, בהתאם למסמכים ולחוות הדעת של הוועדה.


ערעור על תוצאות הוועדה

במקרה של תשובה שלילית מהוועדה, כבכל תביעה של ביטוח לאומי, ניתן להגיש ערעור אחד בלבד (ערעור נוסף אפשרי רק לבית הדין לעבודה ובשאלות חוק בלבד) עד 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה. 

ניתן להגיש את הערעור בקישור הבא.

בערעור יש לפרט מחדש, להעלות נקודות נוספות ולהוסיף מידע אשר יכול לשפר את הזכאות לקצבה. מומלץ להתייעץ עם שירות עו''ס טרנס לפני הגשת הערעור על מנת למקסם את הסיכויים לקבלת הקצבה. כמו כן, ניתן להעזר בהדרכה של תכנית המנטורינג לקצבת נכות.

למי שבוחר.ת לכתוב את המכתב באופן עצמאי, חשוב שהערעור יגיב על הסיבות בגינן לא ניתנה הזכאות בועדה הקודמת. ניתן לראות הסבר בפרוטוקול של הועדה. 


לתשומת לבך: הגשת ערעור לועדה, פותחת את כלל הסעיפים והזכאויות שלך לבחינה מחדש. כלומר, במידה וכבר יש לך אחוזי נכות כלשהם, חשוב לקחת בחשבון שהוועדה לעררים יכולה גם להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו, אבל אם היא שוקלת לעשות זאת, עליה לעצור את הדיון ולאפשר לבטל את הערעור.


במידה וקיבלת תשובה שלילית גם בערעור, לא ניתן להגיש תביעה מחדש במשך 12 חודשים ובמקרים מסויימים פחות. בנוסף לערעור, אחרי חצי שנה ממועד קבלת ההחלטה בביטוח לאומי אפשר להגיש בקשה לבדיקה מחדש. במקרה הזה מקבלים זימון לוועדה רגילה, שיכולה גם להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו (בלי לעצור את הדיון), ואפשר לערער על ההחלטה שלה באופן הרגיל.הגשת תביעה לנכות על רקע החלמה מניתוח


רבות ורבים מהקהילה עוברות.ים ניתוחים שונים כחלק מתהליכי התאמה מגדרית. פעמים רבות במסגרת הניתוחים נדרשים גם תיקונים לניתוח או שזמן ההחלמה הוא ממושך. במקרים שבהם יכולת התעסוקה וההשתכרות נפגעת בעקבות הניתוחים או ההחלמה מהם, כדאי לשקול את האפשרות להגיש בקשה לקצבת נכות לאחר ניתוח.


תהליך ההגשה לנכות לאחר ניתוח זהה כמעט לחלוטין לתהליך הגשה של תביעת נכות כללית. השוני העיקרי הוא שיש להגיש מסמכים רפואיים שמעידים על ביצוע הניתוח, התוצאות שלו, התיקונים שנדרשים וההשפעה של הניתוח.ים על התפקוד. ניתן לקבל קצבה רק אם נקבעה דרגת אי כושר לתקופה העולה על 90 יום. הזכאות לקצבה תתחיל בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה תחילת תקופת האי כושר, או בתוך 30 יום אם נקבעה דרגת אי כושר של 100% למשך 6 חודשים לפחות.


חשוב לדעת כי רופאים מנועים על פי חוק מלתת ימי מחלה לתקופה שעולה על חודש. על כן, גם לאחר ביצוע ניתוחים דרך הוועדה להתאמה מגדרית יכולה להיווצר בעיה בהגדרת תקופת ההחלמה. בימים אלו נעשית בחינה במסגרת הוועדה להתאמה מגדרית על מסלולים שיוכלו להקל על תהליך הגשת הבטחת הכנסה ונכות לביטוח לאומי על רקע החלמה מניתוח. 

יש לציין כי תהליך התביעה עלול לקחת זמן, וכן אין אפשרות להגיש תביעה לפני הניתוח. לכן, אם הכנסתך נפגעה כתוצאה מההחלמה, כדאי לשקול להגיש תביעה להבטחת הכנסה. 


הערות שוליים

¹תיקון משנת 2009 לחוק הביטוח הלאומי, אשר צמצם את הפגיעה בקצבת הנכות של מקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד. כיום מקבלי קצבת נכות יכולים לצאת לעבוד ולהמשיך לקבל קצבה, שתושפע  באופן יחסי לפי גובה הכנסותיהם. חשוב לדעת:

- ההכנסה הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!

דרגת אי-הכושר שנקבעה תישאר כפי שהיא, גם אם מתחילים לעבוד.

ישנן טבלאות מסודרות שמסבירות אילו שינויים מתרחשים בקצבה עם היציאה לשוק העבודה. את הטבלאות ניתן למצוא כאן.


נהלים וחוזריםסרטוני הדרכה בנושא קצבה מביטוח לאומי לא.נשים על הקשת הטרנסג'נדרית


פלייר זכויות נלוות לקצבת נכות

https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_9ce67e8117d248a5940350629a2fec86.pdfתאריך עדכון אחרון: מרץ 2024

המידע הופק ועודכן במסגרת פרויקט טרנס ויקי המשותף לעמותות מעברים לקשת הטרנסית ופרויקט גילה להעצמה טרנסית, וכחלק מהתוכנית הלאומית לקידום הקהילה הטרנסית - מיזם משותף של המשרד לשיוויון חברתי ועמותת מעברים לקשת הטרנסית.

bottom of page