top of page

שימור פוריות

הכל על תהליכי שימור פוריות

טיפול הורמונלי עשוי לפגוע בפוריות באופן בלתי הפיך ואף לגרום לעקרות.

כדאי לשקול לבצע שימור פוריות לפני תחילת הטיפול.


  • מרפאה מגדרית - מכון הפריון בביה"ח איכילוב

מרפאה לשימור פריון (שימור זרע או שימור ביציות/עוברים) ושירותים גניקולוגיים כלליים אחרים עבור הקהילה הטרנסג'נדרית.

טלפון: 03-6925606

ניתן להתקשר בימים א'-ה' בשעות 7:30-15:30.

יש להגיע לפגישה עם:

- צילום ת.ז. וספח

- תוצאות הבדיקות הבאות:

1. דם לנוגדנים לצהבת:

HBsAg, HBsAb, Anti HCV, VDRL, HIV

2. בנוסף לכך, להקפאת ביציות/עוברים יש לבצע גם בדיקות של:

ספירת דם אדומה (Blood count),

סוכר בצום (Glucose),

תפקודי קרישה (PT, PTT),

תפקודי כליה (BUN, CREAT),

נוגדנים (RUBELLA, TOXOPLASMOSIS, VARICELLA, CMV),

משטח צווארי (PAP),

בדיקת שד (Breast examination),

המלצה לבדיקות סקר גנטי מעודכן (Genetic screening),

ומגיל 40 ומעלה א.ק.ג. (E.C.G)


לפגישת ייעוץ ניתן להגיע גם ללא תוצאות של בדיקות.

bottom of page