top of page

סיוע משפחתי

כאן אפשר לקרוא כל הקשור בסיוע משפחתי

קבוצות תמיכה של תהל"ה

קבוצה להורים ובני משפחה לא.נשים על הקשת הטרנסית

מנחות הקבוצה בחיפה: אסתי - 054-4651330, תמי - 054-6880446

מנחת הקבוצה בגבעתיים: חני -052-3664052

קו קשב לתמיכה בנושאי משפחה

קו קשב לתמיכה בהורים ובבני משפחות הקהילה הלהט"בקית:

קו הקשב פועל 24/7 - 09-8855822Российские запросы: 052-8352242

דוא"ל: info@tehila.org.il

עמותת נוער - מתחברים למשפחה

התערבות משפחתית למשפחות המתמודדות עם קשיים סביב הזהות המגדרית של המתבגר/ת שלהם. 

טלפון: 03-5164990

דוא"ל: saritmer@gmail.com

ברית הלביאות​

ארגון "ברית הלביאות" הורים לילדים.ות ונוער על הקשת הטרנסיתאנו מאמינות שלכל ילד ולכל אדם, יש זכות בסיסית להגדרה עצמית וביטוי של זהותו המגדרית. זהות זו יכולה להיות שונה מהזהות הביולוגית שיוחסה בלידה ואף להיות על פני הרצף המגדרי, דינמית ולהשתנות לאורך זמן.בכדי לאפשר שגשוג, התפתחות ורווחה לילדינו הם זקוקים לתמיכה ואישוש ממשפחותיהם, מהסביבה שלהם (בית הספר, מוסדות רפואיים וממשלתיים) ומהחברה בכלל.בתמיכה הדדית, שיתוף הנסיון שנרכש בשבט והידע המקצועי שצברנו, אנחנו פועלות ונמשיך לפעול למען קהילה חזקה, משפיעה ומשנת מציאות, עבור המשפחות והילדים שלנו, בכל פלחי האוכלוסיה.ליצירת קשר :וואטסאפ / טלגרם | 052-3711922מייל          | lionesses@lgbt.org.ilפייסבוק    | "ברית הלביאות"אתר        | www.leviot.org.i


bottom of page