מסנג'ר מעודכן
top of page

הקשת הטרנסית בישראל 

תמונת מצב לרגל יום הנראות הטרנסית 2023

הקשת הטרנסית היא מונח מטריה לאנשים שזהותם המגדרית אינה בהלימה עם המין בו סומנו בלידתם. הקשת הטרנסית היא חלק מהמגוון האנושי הטבעי, ואנשים מגווני מגדר מילאו תפקידים חיוניים בתרבויות שונות לאורך ההיסטוריה. יש אנשים טרנסים שבוחרים לשנות את הנראות שלהם כדי לבטא או לאשש את המגדר שלהם ויש כאלה שבוחרים ליטול הורמונים או לעבור ניתוח מאשש מגדר. בעוד ביטוי מגדרי משתנה מאדם לאדם, 'הזכות לממש זהות מגדרית מצויה בלבה של זכות האדם לחירות ולאוטונומיה'.

שיעור הטרנסים באוכלוסיה מוערך בין 0.5% ל-3%.

כמחצית חוו אלימות פיזית על רקע זהותם המגדרית, וכ-70% סופגים אלימות מילולית באופן קבוע. 

64% חוו אפליה בקבלת שירותי בריאות בשל זהותם המגדרית, ו-57% נמנעו מלגשת לטיפול רפואי שהיו זקוקים לו בשל חשש מיחס שלילי.

כל ישראלי שלישי לא מוכן לעבוד או ללמוד עם טרנסים, וכל מעסיק רביעי לא מוכן להעסיק טרנסים. אבל מעסיקים ישראלים שמעסיקים עובדים טרנסים מרוצים מתפקודם בעבודה.

56% מבני הנוער הטרנסי דיווחו על מחשבות אובדניות, 1 מתוך 3 ניסו להתאבד. 

מעבר חברתי (תיקוף זהות מגדרית באמצעות שם, לשון פנייה ולבוש) מפחית דיכאון ואובדנות בקרב נוער טרנסי עד לטווח הנורמה.

חוק זכויות התלמיד הוא החוק היחיד בישראל האוסר מפורשות אפליה על בסיס זהות מגדר.

71% מהתלמידים הטרנסים סובלים מהערות או בריונות על רקע זהותם המגדרית, 48% נעדרו משיעורים בשל תחושת חוסר ביטחון, ו-33% נעדרו מימי לימודים.

הדרך לשוויון

  • תיקון חקיקה להוספת איסור מפורש על אפליה על רקע זהות מגדר וביטוי מגדרי וגיבוש תכנית לאומית לקידום האוכלוסיה הטרנסית הכוללת שילוב בתעסוקה ובשירות הציבורי, פתרונות דיור, תמיכה בצעירים ללא עורף משפחתי ובגיל השלישי. 

  • צמצום פערים בבריאות באמצעות הנגשת טיפולי התאמה מגדרית, כולל מחוץ לאזור המרכז, הטמעת נהלי רווחה ובריאות קיימים והכשרת צוותי רפואה ואנשי מקצוע העובדים עם האוכלוסיה הטרנסית.

  • הטמעת מדיניות מקיפה למיגור אלימות ואפלייה במסגרות חינוך ויצירת אקלים בית ספרי מכיל ותומך. לסביבת בית הספר יש השפעה קריטית על בריאותם של ילדים טרנסים והתפתחותם. הנתונים מראים כי מדיניות בית ספרית מכילה כלפי תלמידים טרנסים משפרת את הסביבה החינוכית באופן המיטיב עם כל התלמידים.

  • יישום מנגנון שינוי מרשם המין על בסיס הצהרה בהתאם להמלצות הצוות הבין-משרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית וסטנדרטים של זכויות אדם.  בלשונו של כב' השופט ג'ובראן: 'עצם אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט, כפי שהוא רואה אותה, היא פגיעה בזכות לשוויון.' 

  • הנגשת שירותי בריאות ורווחה לאוכלוסיה הטרנסית בחברה החרדית, במגזר הערבי ובקרב חסרי מעמד. 

  • מאבק בטרנספוביה דרך קמפיינים ותוכניות חינוכיות לקידום סובלנות ומיגור סטיגמות.

ארגוני הקשת הטרנסית

מעברים לקשת הטרנסית - מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל הפועל לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הנגשת ידע ומשאבים לאנשים טרנסים ולבני משפחותיהם וידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי מקצוע, למעסיקים ולקובעי מדיניות. העמותה מפעילה מערך עו"ס למיצוי זכויות בפיקוח משרד הרווחה.

פרויקט גילה להעצמה טרנסית - עמותה הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה הטרנסית באמצעות העצמה אישית, בניית קהילה, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות. העמותה הקימה את המרכז הטרנסי בדרום תל אביב המספק שירותי רווחה לקהילה ומרחב לפעילות חברתית ענפה.

טרנסיות ישראל - עמותה לקידום והעצמת הקהילה הטרנסית בישראל. העמותה הקימה את הבית הטרנסי בדרום תל אביב ומפעילה בו תוכניות לשיקום נשים טרנסיות מאוכלוסיות קצה, העצמה כלכלית, סיוע פרטני וליווי אישי. בזירה הפוליטית, העמותה פועלת לקידום מדיניות וייצוג נשים טרנסיות בכל פלטפורמה ציבורית.

ברית הלביאות -  ארגון של משפחות לילדות, ילדים ונוער טרנסג'נדר ומגוון מגדר. מטרת הארגון – להטמיע תמיכה ואישוש של ילדים טרנסג'נדרים בקרב משפחות, מסגרות מוסדיות, והחברה הישראלית כולה וכך – לדאוג לרווחתם.

bottom of page