מלגות לימודים

מלגות

מעברים מעניקה מלגות לימודים בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לשנה, לסטודנטים/ות חברי/ות הקהילה, בשיתוף מייקרוסופט ישראל וחברות נוספות ובעזרת LGBTech. המלגאים נבחרים מידי שנה על ידי ועדה בלתי תלויה ומתחייבים להתנדב למען הקהילה במעברים.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ''א נפתחה!

להגשת מועמדות

® כל הזכויות שמורות למעברים