מסנג'ר מעודכן
top of page

מאמרים

עמדות מקצועיות

במהלך השנים פרסמו מספר רב של ארגונים המהווים סמכות בתחומי ידע שונים את עמדותיהם על סוגיות שונות הקשורות לא.נשים על הקשת הטרנסית. מובאת כאן סקירה של הארגונים הרלוונטיים והצהרותיהם.
זו אינה רשימה ממצה.

bottom of page