מסנג'ר מעודכן
top of page

שינויים בת"ז

ID CHANGE

שינויי פרטים בתעודת זהות

שינוי סעיף השם:

שינוי זה מאוד פשוט – יש הסבר באתר משרד הפנים:
https://www.gov.il/he/service/name_change
כאשר שינוי השם הוא כחלק מהתאמה מגדרית, פקיד הרישום מחויב להסכים לבקשת השינוי, ללא קשר לביצוע הליך רפואי לשינוי מין או לשינוי רישום סעיף המין במרשם האוכלוסין.
על-פי סעיף 20 ל
חוק השמות, לא ניתן לשנות את השם יותר מאחת ל-7 שנים. במקרה שמעוניינים בשינוי השם שוב לפני תום התקופה, ניתן לפנות בבקשה מנומקת בכתב לשר הפנים.
לאחר שינוי השם במרשם, מומלץ למי ששינה את שמו לפנות לגופים שונים, כגון: בנקים, מוסדות חינוך וגופים אחרים שעמם יש לו קשר ופרטיו האישיים נמסרו להם לפני שינוי השם, כדי לבדוק אם יש צורך בעדכון השם החדש ברישומיהם.

לקטינים - מעל גיל 16 ניתן לפנות בהסכמת ההורים.
בהנחה ואין הסכמה מצד ההורים ניתן להגיש תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה בכדי לקבל פסק דין הצהרתי שיאפשר את השינוי.

שינוי סעיף המין:

לאחר ניתוח:

ניתן לשנות את סעיף המין בתעודת הזהות (ובמרשם) לכל מי שעבר/ה הליך כירורגי כלשהו להתאמה מגדרית. יש לשלוח לועדה להתאמה מגדרית במייל את המסמכים הבאים:

1. אישור מרופא משפחה

2. אישור מרופא מנתח + סוג הניתוח

3. הצהרה חתומה

כתובת המייל: Gender.ReassignmentComitee@sheba.health.gov.il

ניתן לכתב גם את מזכירת הועדה, זיוה, בכתובת: Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il

רשות האוכלוסין מקבלת ישירות מהועדה בשיב"א את האישור לשינוי הסעיף, והם נותנים הנחייה ללשכה של משרד הפנים שבה את רשומה ליצור איתך קשר באמצעות מכתב בדואר.
אם תוך שבועיים מקבלת האישור מתל השומר, לא יצרו אתכם קשר מרשות האוכלוסין, אנא פני ללשכה שאת רשומים בה. במידה וחולפים מעל חודשיים מהזימון, הלשכה תאלץ לבקש אישור מחודש ממשרד הפנים בירושלים.
(במידה ואינך מקבלת דואר בכתובת הרשומה, כדאי לנצל את ההגעה גם לצורך עדכון את הכתובת)

רשות האוכלוסין החליטה להעניק מענה פרו-אקטיבי שלא ניתן באף שירות אחר שלה, מתוך הכרה בקשיים שאנו עוברים. תודה לתמי אזרזר על כך!

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים למשרד הפנים בדוא"ל יעודי שנפתח עבור הקהילה הטרנסית.
דוא"ל: modpnt@piba.gov.il

ללא ניתוח:

בנוסף, למי שלא עברו ניתוחים, ישנה ועדה לשינוי סעיף המין ללא ניתוח שדורשת 'עבר של חיים בזהות המגדרית המבוקשת במשך 6 חודשים לפחות לפני מועד פנייתו לוועדה' ופגישה עם פסיכיאטר, אנדוקרינולוג ופסיכולוג הועדה.

חשוב לציין שלא ניתן לכפות עליכם.ן לעבור ניתוח כלשהו.

ניתן לפנות לועדה בכתובת המייל: Gender.ReassignmentComitee@sheba.health.gov.il

ניתן לכתב גם את מזכירת הועדה, זיוה, בכתובת: Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il

או בטלפון 03-5302677.

קטינים - ניתן להגיש פנייה לשינוי סעיף המין בת"ז החל מגיל 16 ולגשת לוועדה (בהסכמת ההורים).

פניות הציבור משרד הפנים

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים בדוא"ל: modpnt@piba.gov.il

הנהלים בנוגע לשינוי המין בת"ז:

לקריאה נוספת:

bottom of page