® כל הזכויות שמורות למעברים 

שינויים בת"ז

ID CHANGE

שינויי פרטים

בתעודת זהות

שינוי סעיף שם

שינוי זה מאוד פשוט – יש הסבר באתר משרד הפנים.

אם השם שונה לפני פחות מ-7 שנים - צריך להגיש בקשה מיוחדת. 

שינוי סעיף מין

ניתן לשנות את סעיף המין בתעודת הזהות (ובמרשם) לכל מי שעבר/ה הליך כירורגי כלשהו. יש לשלוח למזכירת הועדה להשמה מגדרית, זיוה מרגלית, במייל Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il את המסמכים הבאים:

1. אישור מרופא משפחה

2. אישור מרופא מנתח + סוג הניתוח

3. תצהיר חתום

עם מסמך האישור של הועדה, ניתן לגשת למשרד הפנים ולשנות את סעיף המין.

 

בנוסף, למי שלא עברו ניתוחים, ישנה ועדה לשינוי סעיף המין ללא ניתוח שעורכת כשנתיים. ניתן לפנות גם לועדה לניתוחים (אשר עורכת כשנה) ולבקש את אישורה.

 

חשוב לציין שלא ניתן לכפות עליכם/ן לעבור ניתוח כלשהו.

 

ניתן לפנות למזכירת הועדות, זיוה מרגלית, במייל Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il או בטלפון 03-5302677.

  • פניות הציבור משרד הפנים

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים.

דוא"ל: modpnt@piba.gov.il

הנהלים בנוגע לשינוי המין בת"ז