שינויים בת"ז

ID CHANGE

שינויי פרטים

בתעודת זהות

שינוי סעיף שם

שינוי זה מאוד פשוט – יש הסבר באתר משרד הפנים.

אם השם שונה לפני פחות מ-7 שנים - צריך להגיש בקשה מיוחדת. 

שינוי סעיף המין

לאחר ניתוח

ניתן לשנות את סעיף המין בתעודת הזהות (ובמרשם) לכל מי שעבר/ה הליך כירורגי כלשהו להתאמה מגדרית. יש לשלוח למזכירת הועדה להשמה מגדרית, זיוה מרגלית, במייל Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il את המסמכים הבאים:

1. אישור מרופא משפחה

2. אישור מרופא מנתח + סוג הניתוח

3. הצהרה חתומה

רשות האוכלוסין מקבלת ישירות מהועדה בשיב"א את האישור לשינוי הסעיף, והם נותנים הנחייה ללשכה של משרד הפנים שבה את רשומה ליצור איתך קשר באמצעות מכתב בדואר.
אם תוך שבועיים מקבלת האישור מתל השומר, לא יצרו אתכם קשר מרשות האוכלוסין, אנא פני ללשכה שאת רשומים בה. במידה וחולפים מעל חודשיים מהזימון, הלשכה תאלץ לבקש אישור מחודש ממשרד הפנים בירושלים.
(במידה ואינך מקבלת דואר בכתובת הרשומה, כדאי לנצל את ההגעה גם לצורך עדכון את הכתובת)

רשות האוכלוסין החליטה להעניק מענה פרו-אקטיבי שלא ניתן באף שירות אחר שלה, מתוך הכרה בקשיים שאנו עוברים. תודה לתמי אזרזר על כך!

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים למשרד הפנים בדוא"ל יעודי שנפתח עבור הקהילה הטרנסית.
דוא"ל: modpnt@piba.gov.il

ללא ניתוח

בנוסף, למי שלא עברו ניתוחים, ישנה ועדה לשינוי סעיף המין ללא ניתוח שדורשת 'עבר של חיים בזהות המגדרית המבוקשת במשך 6 חודשים לפחות לפני מועד פנייתו לוועדה' ופגישה עם פסיכיאטר, אנדוקרינולוג ופסיכולוג הועדה.

חשוב לציין שלא ניתן לכפות עליכם/ן לעבור ניתוח כלשהו.

ניתן לפנות למזכירת הועדות, זיוה מרגלית, במייל Ziva.Margalit@sheba.health.gov.il או בטלפון 03-5302677.

פניות הציבור משרד הפנים

ניתן לפנות עקב קשיים בשינוי סעיף המין או פרטים אחרים בדוא"ל: modpnt@piba.gov.il

הנהלים בנוגע לשינוי המין בת"ז 

® כל הזכויות שמורות למעברים