קצבת ביטוח לאומי

המידע באתר נכתב ע"י מערך עו"ס טרנס של ארגון מעברים לקשת הטרנסית ומטרתו להנגיש מידע ולשתף בניסיוננו.
ניתן לפנות למערך לקבלת ייעוץ וסיוע בתהליך מול ביטוח לאומי. הקצבה הנבחנת הינה קצבת נכות כללית, מומלץ לקרוא על הקצבה ב
אתר ביטוח לאומי.
 
ביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שמטרתו לספק רשת ביטחון כלכלית לאזרחים הזכאים לכך. ביטוח לאומי מכיר בכך שעל אף שזהות על הקשת הטרנסית אינה הפרעה נפשית היא עלולה להיות כרוכה בקשיים משמעותיים בתפקוד ובתחומים כגון מציאת עבודה וכושר השתכרות, דיור, השתלבות בחברה, תמיכה חברתית, בריאות הגוף והנפש ועוד.

לביטוח לאומי יש נוהל מסודר לטיפול בתביעות של א.נשים על הקשת הטרנסית. חשוב לזכור: אם את.ה בשנתיים הראשונות של ההליך הרפואי להתאמה מגדרית (הורמונים/ניתוחים), ישנו נוהל להליך מקוצר לקבלת הכרה בנכות וקצבה אוטומטית.

מידע על נהלי ביטוח לאומי

החל מ-2014 ביטוח לאומי החל להסדיר את המענה שלו לתביעות של א.נשים על הקשת הטרנסית כחלק מההכרה העולמית בכך שזהות טרנסית אינה הפרעה נפשית וכי דיספוריה מגדרית (תחושת אי-ההתאמה) עלולה לגרום למצוקה משמעותית, לפגיעה בתפקוד החברתי, התעסוקתי ו/או פגיעה בתפקודים משמעותיים אחרים.
ב-2016 יצא חוזר נוסף לגביי נוהל הטיפול בא.נשים לגביי פניות לביטוח לאומי בנושא דיספוריה מגדרית וקבע על הקלות נוספות בהליך כמו בחירת הסניף בו התביעה תתנהל וקביעה כי חוו"ד של גורם מטפל בריאות הנפש מספיקה גם כשמדובר בפסיכולוג\ית או עובד\ת סוציאלי\ת.

בדצמבר 2020, בעקבות יוזמה של טרנסיות ישראל, בשיתוף נציגות פרויקט גילה ומעברים, ביטוח לאומי פרסם נוהל חדש לטיפול בתביעות לקצבת נכות כללית של אנשים בעלי דיספוריה מגדרית. הנוהל מצטרף לנהלים הקיימים לגבי קביעת נכות בדיספוריה מגדרית.
כיום החוזר העדכני מסדיר תהליך לאישור אוטומטי (ללא ועדה או בנוכחות התובע.ת) להכרה ב-40% נכות ואובדן כושר עבודה מלא למשך שנתיים לא.נשים בשנתיים הראשונות של תהליכים רפואיים להתאמה מגדרית (טיפול הורמונלי או ניתוח).

מי זכאי.ת לקבל קצבה מביטוח לאומי?

 

  • בגירים/ות (מעל גיל 18, כולל חיילות ובני שירות)

  • א.נשים שאובחנו בדיספוריה מגדרית (תחושת אי הלימה בין הזהות המגדרית למין שנקבע בלידה) ע"י פסיכיאטר\ית, פסיכולוג\ית או עובד\ת סוציאלי\ת.

  • א.נשים המשתכריםות בשכר השווה לפחות מ-60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח בחודש, נכון לכתיבת המסמך. 

מה נחשב "תהליכים רפואיים להתאמה מגדרית"?

הנוהל עוסק ב"התחלת התהליך להתאמה מגדרית" ולכן מתייחסים לטיפול הראשון שעברת, למשל: טיפול הורמונלי או ניתוח להתאמה מגדרית.

מה צריך בשביל להגיש תביעה?

יש לצרף מסמכים מגורם רפואי (רופא/ה, פסיכיאטר/ית, אנדוקרינולוג/ית וכיו"ב) המעידים על כך שמדובר בדיספוריה מגדרית וכי התובע.ת התחיל.ה תהליך טיפול הורמונלי או כירורגי להתאמה מגדרית (חשוב לציין תאריכים של תחילת טיפול ייעודי, למשל תחילת הטיפול ההורמונלי או מועד הניתוח). 

ניתן לצרף חוו"ד של עו"ס מטפל, אולם אין הכרח בכך כי לא בודקים אחוזי נכות או כושר השתכרות.
יש לציין על גבי טופס התביעה או בסעיף ההערות (אם מגישים באופן מקוון) כי מדובר בדיספוריה מגדרית.

מה קורה אחרי שמגישים?

 

רופא\ה מוסמך\ת ת\יקבע נכות רפואית זמנית בשיעור 40% לשנתיים ממועד תחילת הטיפול הייעודי - זה אומר שתתקבל זכאות לקצבה נכות לשנתיים. (יש!)

לאחר מכן התביעה תועבר לפקיד\ת שיקום על-מנת לבדוק זכאות לשיקום מקצועי (תעסוקה, לימודים, וכיו"ב).

 

ניתן לקבל זכאות עד שנה רטרואקטיבי מיום הגשת התביעה, על פי החלטת הרופא.ה המטפל.ת (למשל: אם הגשת את הבקשה שנה אחרי התחלת ההורמונים, יאשרו לך זכאות רטרואקטיבית).

ומה קורה אחרי שנתיים?

 

בתום הנכות הזמנית תתבקשו להעביר מסמכים עדכניים (מסמכים רפואיים, חוות דעת של פסיכיאטר.ית, עו"ס ו/או פסיכולוג.ית) וייערך דיון בוועדות במרכזים בהם רופאים קיבלו הכשרה ייעודית (ת"א, חיפה, ירושלים, באר שבע) שיבחן המשך מתן קצבת נכות.

יש מי שלא זכאים.ות לקצבה לפי החוזר הזה?

 

א.נשים על הקשת הטרנסית שאינםן מעוייניםות בהליכים רפואיים או שאינםן בשנתיים הראשונות של תהליכים רפואיים להתאמה מגדרית אינםן זכאים.ות לקבלת קצבה ע"פ מסגרת הנוהל החדש. 

 

האפשרות להגיש תביעה להכרה בנכות כללית במסלול הקיים על רקע דיספוריה מגדרית פתוחה לכולם.ן. ניתן להגיש חוות דעת של עו"ס/פסיכולוג.ית ו/או פסיכיאטר.ית ומומלץ לבקש שהועדה תתקיים באחד המרכזים שקיבלו הכשרה ייעודית (ת"א, חיפה, ירושלים, באר שבע). 

זכויות למוכריםות בביטוח לאומי

  • קצבה בגובה 1,908-3,321₪ בחודש (כתלות באחוזי נכות, בגובה השכר, ובדרגת אי כושר עבודה).

  • ניתן לקבל את הקצבה עד שנה רטרואקטיבית, החל מהתקופה שבה התחלתם/ן לסבול מדיספוריה מגדרית.

  • מימון לרב קו.

  • עבור בעלי דרגת אי כושר עבודה של 75% ומעלה, סיוע של עד 700₪ בשכר דירה. 

  • שיקום תעסוקתי: תשלום שכר לימוד עבור לימודי תעודה המוכרים ע"י משרד התמ"ת, וציוד מקצועי שנדרש ללימודים. ניתן לקבל זאת רק פעם אחת. מומלץ להתייעץ עם מרכז תעסוקה עירוני מראש, על מנת לבחור את הקורס המתאים ביותר.

סל שיקום

בעלי/ות נכות רפואית בשל מגבלה נפשית (כולל דיספוריה מגדרית) בשיעור של 40% לפחות זכאים/ות לסל שיקום של משרד הבריאות. ניתן לקרוא עוד על סל השיקום ועל דרכי קבלתו באתר משרד הבריאות.

נהלים וחוזרים:

® כל הזכויות שמורות למעברים