מסנג'ר מעודכן
top of page

LAWS AND POLICIES

חוקים ונהלים

"נזק בלתי הפיך" מאת אביגייל שירר: שפע מידע כוזב בלתי הפיך
02/07/2021
https://sciencebasedmedicine.org/abigail-shriers-irreversible-damage-a-wealth-of-irreversible-misinformation/
ISRAEL 2022 HUMAN RIGHTS REPORT
22/03/2023
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/israel-west-bank-and-gaza/
UPR 4th cycle factsheet - By maavarim
30/03/2023
מאמר של ד"ר ג'ק טורבן על הספר "נזק בלתי הפיך" בפסיכולוגיה היום
06/12/2020
https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-minds/202012/new-book-irreversible-damage-is-full-misinformation
דין זה שאינו אחד: על א/נשים אינטרסקס והמשפט הישראלי
01/01/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_e598b5c47d1f491390177b6a109cf9ea.pdf
טרנסקסואליות (מגברים לנשים) מתבגרות ובוגרות צעירות: נתיבים המובילים לזנות
01/01/2002
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_532811d1509446ae9dad8e0a5b1336b5.pdf
איזה מין בחורה אתה?
31/12/2008
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_27055966ce0740baa256b09d407b2ee1.pdf
"דיבור יש בו התחייבות מסויימת", טרנסג'נדריות בעברית
01/01/2008
http://maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_4308cb6754c44d4690ac319ccd993cf5.pdf
טרנסג'נדרים בשוק עבודה ממוגדר
01/01/2010
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_58260c1f5143410a8a569750f2a0552b.pdf
של מי המגדר הזה בכלל? הבניות חברתיות ומגדריות בזהות טרנס'גנדרית
01/11/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_4a14a1a1a8414d68b57a6618751b989f.pdf
מקומו של המרחב הווירטואלי בהבניה של חוויות חיים טרנסג'נדריות
01/11/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_992534ed6384430483747b63e38ddd60.pdf
הבדלים ברמות חוסן, חרדה ומסוגלות עצמית בין פריפריה ומרכז בנוער להט"ב
01/10/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_5976de213fbc4b4a93da1324ba6573c0.pdf
האסטרטגיה, הרטוריקטה והטקטיקה של תנועות המחאה הלהט"ביות לפני ואחרי מאורעות סטונוול
26/10/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_7f01a00661b24d2bba95ef9a3856b1cc.pdf
ייצוג FTM בחברה לסבית ב"ישנן בנות"
11/09/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_5b774ed3cf2943f7bc155a0197ac0408.pdf
מדיניות משרד החינוך בנושא הלהט"בי: בין "קלפים פתוחים" לבין חוזר מנכ"ל כנגד הומופוביה
01/06/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_ffdfa37a5a4341d6a325c6b5780af1d1.pdf
זרים/ות בתוכנו: טרנספוביה כלפי נשים טרנסג'נדריות בקרב גברים הומואים
01/01/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_eaa3ef2ab2844f878dccbee7a7b9dd40.pdf
חוויותיהם של טרנסג'נדרים מהמפגש עם המערכת הרפואית
01/02/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_fa64bd0ca15b4a7d8029ab19b1ba0dd3.pdf
גיבוש זהות ואינטימיות בקרב הטרוסקסואלים ולהט"בים
01/01/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_fc61dcb363c74a05b6ac033529a240cb.pdf
להיות יועץ "גיי פרנדלי" הנושא הלהט"בי בעבודתו של היועץ החינוכי
01/07/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_13e8763509cb4f4c8e3e5294c020296c.pdf
השפעת השימוש באינטרנט על ההון החברתי של בני נוער להט"בים
01/10/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f31ae5693a184352bd6d23216ec0dd29.pdf
האסטרטגיה הוורודה המנצחת: הגורמים להצלחת המאבק הלהט"בי לשוויון זכויות
10/12/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f1c400c7e899483fb4a55ba35080ee93.pdf
הבדלים בעמדות של אנשים סיסג'נדרים כלפי נשים טרנסיות וגברים טרנסים ובנכונות למגע עמם
01/09/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_d8eef0cb537049d5891e9ae61b745a9e.pdf
טרנסקסואלים מתבגרים בישראל
01/01/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_da5662ecfb6949e4b88a54f2a102cbb2.pdf
המתחזה הגדול מכולם: על הקוסם מארץ עוץ והנרטיב הטרנסג'נדרי
01/01/2012
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_7fa4375ca3c145b7a4e36ac4c26a8a8f.pdf
טרנסג'נדריות – סיפורי חיים, סיפורי הצלחה – גורמים מקדמי תחושת הצלחה בסיפורי חיים של טרנסג'נדריות/ים בישראל
01/08/2013
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_24097ee51c984af7b9524c3e953e6946.pdf
וועדה תקבע אם אני גבר או אישה? מדיניות כלפי חצייה מגדרית וסובייקטיבית טרנסג'נדרית בוועדה לשינוי מין בתל-השומר
01/02/2013
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_e384311c43ae4143890a914eae9edccb.pdf
אנשים טרנסג'נדרים בישראל: גורמי לחץ, משאבי תמיכה ובריאות נפשית
01/10/2013
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_785e777636874411abdb84c564546c51.pdf
התרככות בקרב ההנהגה הפלסטינית: מזכויות להט"ב לפתרון מדיני
01/01/2013
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_67d0f0d52e424c8a9c1795aac7069f0a.pdf
טרנסג'נדריזם – בין הנפשי לחברתי
01/08/2013
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_20343c38679c40daa02f34e92687af9a.pdf
"אחים לנשק" או "אחים למיטה"? השוואת יחסי צה"ל והצבא האמריקני למשרתיהם הלהט"בים ומחאתם
01/01/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f9e209a1c9344946964b5d9649a175d8.pdf
קווים לדמותו של שדה המחקר הלהט"בי בישראל
01/01/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_ae377ae5e4b348b8b077c121ab6f314f.pdf
מפגש שירותי הרווחה עם אנשים טרנסג'נדרים
31/08/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_dcde908f69e84730ac85e06e0454ee31.pdf
הפסיון של נינה ארסינו: כאב ועונג, ניתוחים פלסטיים וסובייקטיביות טרנסג'נדרית
14/12/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_aefbafda24d249d4b4aac492210f71cd.pdf
השפעת השינוי המגדרי על הזוגיות בין טרנסג'נדרים ולסביות
01/12/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f2efa031faed42cc8e8b278428008e3b.pdf
היתרונות של שימוש במוזיקה בעבודה עם נוער להט"ב
01/01/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_e573b469fdf44ddcba82c9d982001cfa.pdf
הוראת אזרחות לנוער להט"ב: הזדמנויות, לקחים ומבט לעתיד
01/01/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_7ad48b466cda4abc88a3f0fce8237441.pdf
תוכנית התערבות המפגש של אנשי חינוך עם נוער להט"ב
01/06/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_844fc96fd1474e46add02dce8643b11b.pdf
העצמת בני/ות נוער להט"בים/ות
01/01/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_798e5dd3df864ab8bdc155c8760a2442.pdf
מבנה של פגיעה: על היתכנות קיומו של מבנה כוח פטריארכלי המקיים אלימות מינית בקהילת הלהטב"ק
01/01/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_a505c9bc7e304ed5a36453214cacaa06.pdf
Examining the voice of Israeli transgender women: Acoustic measures, voice femininity and voicerelated quality-of-life
07/08/2020
https://www.maavarim.org/_files/ugd/e46647_68abcc44580b46de871fbdbfa1452a80.pdf
מאפייני הקול ואיכות חיים אצל נשים טרנסג'נדריות
01/09/2019
https://www.maavarim.org/_files/ugd/e46647_dbefd5a0c9844c6a990db7636bab8d8a.pdf
תזה על השימוש ברפואה ציבורית לעומת פרטית לצורך ניתוחי התאמה מגדרית בישראל
01/10/2021
https://www.maavarim.org/_files/ugd/d7eaf0_843ad94dd4c942e38741ca3db4952f9b.pdf
מחקר פעולה לקראת הנעת שינוי חברתי להט"ב ומיעוטים מיניים ומגדריים בחברה הערבית בישראל: ממצאי מחקר ארצי 2021
01/01/2022
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f30b28eff5324e5a8d9012faf356ca31.pdf
A Petition to Highlight the Trans Community at Tel Aviv 2015 Pride
21/11/2014
https://blogs.timesofisrael.com/a-petition-to-highlight-the-trans-community-at-tel-aviv-2015-pride/
Transgenders take center stage at Tel Aviv gay pride parade
11/06/2015
https://www.timesofisrael.com/transgenders-take-center-stage-at-tel-aviv-gay-pride-parade/
For trans activist Elisha Alexander, Tel Aviv Pride is more than just a party
09/06/2017
https://www.queerty.com/trans-activist-elisha-alexander-tel-aviv-pride-just-party-20170609
Israel Approves Allowing Transgender People to Change Gender on IDs Without Surgery
26/02/2020
https://www.haaretz.com/israel-news/2020-02-26/ty-article/.premium/israel-approves-allowing-transgender-people-to-change-gender-on-ids-without-surgery/0000017f-e522-df5f-a17f-fffe0c160000
בעקבות מקרי האלימות: קורס הגנה עצמית לקהילה הטרנסית
10/11/2014
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-995be2dcc199941004.htm?sCh=7489373c71380310&pId=976147211
עכשיו זה רשמי: מצעד הגאווה בת"א יוקדש לטרנסג'נדרים
12/04/2015
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-9e7a198f8fdac41006.htm
ויראלי: 10 טרנסג'נדרים ששווה לעקוב אחריהם בפייסבוק
28/05/2015
https://www.mako.co.il/pride-culture/magazine/Article-6f145b80c6a9d41006.htm
למה לא רוצים להעסיק טרנסג'נדרים?
06/08/2015
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2015/Article-510d1c391e10f41004.htm
הקהילה הטרנסג'נדרית מתכנסת ליום זיכרון שנתי
16/11/2015
https://timeout.co.il/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%a1/
אחרי מאי ז"ל: התאבדות נוספת בקהילת הטרנסג'נדרים
10/12/2015
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4737680,00.html
מדים לפי מידה: כך צה"ל מתאים את עצמו למתגייסים הטרנסג'נדרים
01/01/2016
https://news.walla.co.il/item/2920793
44% מהטרנסג'נדרים לא הולכים לרופא בגלל חשש מיחס גרוע
31/03/2016
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4785805,00.html
"אין לי סיכוי לממן לימודים"
10/08/2016
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4839870,00.html
שני צעדים אחורה. רשות האוכלוסין חזרה בה מההודעה על הנוהל החדש לשינוי מין בת"ז
10/03/2017
https://www.davar1.co.il/58140/
תראו אותי: יום הנראות הטרנסי הוא חג החירות של הקהילה
29/03/2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5208146,00.html
"מרימות!": מרכז תעסוקה חדש לקהילה הטרנסית
24/07/2018
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5316029,00.html
היוזמה שתקל על מציאת עבודה לחברי הקהילה הטרנסית
30/08/2018
https://timeout.co.il/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/
טרנספוביה בשוק העבודה
11/10/2018
https://www.youtube.com/watch?v=d8Cuq41tXl8&ab_channel=%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
יום הזיכרון הטרנסי: כמאתיים צעדו עם לפידים נגד השנאה
21/11/2018
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%95-%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99/
מול משרד החינוך: הפגנת תמיכה בתלמידה הטרנסג'נדרית מאשקלון
28/04/2019
https://www.kan-ashkelon.co.il/education/34512
נטע חדיד היתה טרנסית ממשפחה דתית בהתנחלות. במותה השתלבו זהויותיה
31/05/2019
https://www.haaretz.co.il/news/education/2019-05-31/ty-article/.premium/0000017f-db0e-d4e1-a57f-fbcfdf310000
עוקפים את המשרד: פעילים הפיצו נהלים להתמודדות עם תלמידים טרנסים
14/05/2019
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5508969,00.html
יקוצר זמן ההמתנה לשינוי מין לטרנסג'נדרים: "צעד הכרחי במאבק לזכויות"
05/12/2019
https://news.walla.co.il/item/3327837
בשורה לקהילה הטרנסית: תקוצר תקופת ההמתנה לשינוי סעיף המין בתעודת הזהות
06/12/2019
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5637888,00.html
נפרדים ממאיה חדד: "היו לה חיים קשים והרבה מאבקים"
20/01/2020
https://www.mako.co.il/pride-news/Article-a1c92c38282cf61027.htm
משרד המשפטים אישר שורת הקלות לטרנסים בהליך שינוי המין בתעודת הזהות
25/02/2020
https://www.haaretz.co.il/news/education/2020-02-25/ty-article/.premium/0000017f-e5b1-da9b-a1ff-edffa67f0000
המשנה ליועמ"ש מבקשת: "רגישות לטרנסג'נדרים בזמן הקורונה"
06/05/2020
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5726436,00.html
מיקרוסופט ישראל מעניקה מלגות לסטודנטים על הקשת הטרנסית
04/06/2020
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-24c24e0a89e7271027.htm
"טרנסג'נדרים עברו הרבה בחיים – ולכן יכולים להיות נכס להיי-טק"
11/06/2020
https://www.pc.co.il/news/317251/
"הטרנסיות בישראל הן לא שק חבטות"
25/08/2020
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-f9ceacb0f642471026.htm
לראשונה: צוות ממשלתי יסייע לטרנסג'נדרים
13/10/2020
https://www.ynet.co.il/news/article/B1IPn1XDP
מדאיג: 64% מחברי קהילת הטרנס חוו יחס מפלה מרופאים
19/11/2020
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-bd0ecb69e9fd571026.htm
משרד הבריאות הכיר לראשונה בכך שטרנסג'נדריות אינה הפרעה נפשית
13/01/2021
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-01-13/ty-article/.premium/0000017f-dc20-db5a-a57f-dc6a93c90000
"לתמוך בעתיד הקהילה": פרויקט המלגות לקהילה הטרנסית
01/09/2021
https://www.mako.co.il/pride-news/local/Article-6386d597221ab71027.htm
As Israel readies for new elections, the LGBTQ community is at risk
24/06/2022
https://www.washingtonblade.com/2022/06/24/as-israel-readies-for-new-elections-the-lgbtq-community-is-at-risk/
מערכת החינוך עברה מהפכה ביחס לטרנסים, אך חוששת ללכת עד הסוף
06/07/2022
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-07-06/ty-article/.premium/00000181-d1bf-d982-abb3-ffbf7e770000?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
יותר מתשעה חודשים לאחר הבטחות הורוביץ: עיכובים ברפורמות לטרנסג'נדרים
23/05/2022
https://www.ynet.co.il/news/article/sjxonmypc
נייר עמדה בנושא: מקרי ההתאבדויות בקהילה הטרנסית והתמודדות הרשויות
11/01/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_9b162b5427bd47c3a24f879bbea19550.pdf
נייר עמדה בנושא: נידוי בני נוער טרנסג'נדרים מהבית ומהקהילה
01/02/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_caa6d7d49e7043d4afed237f82c68e85.pdf
נייר עמדה בנושא: יישום חוק איסור צריכת זנות ומענים לעובדות מין ושורדות זנות
17/03/2022
https://www.maavarim.org/_files/ugd/140814_7b45ff9bd0894af8be6dcb5eec7352d2.pdf
נייר עמדה בנושא: שירות וגיוס טרנסג'נדרים
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_0ae0a4bc1b714ede8c4f9824c838c233.pdf
נייר עמדה בנושא: מרחב מוגן לנוער טרנסג'נדר במערכת החינוך
01/02/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_97bc509ac7cb43539c1779354c00ec14.pdf
נייר עמדה בנושא: פשעי שינאה על רקע זהות ושונות מגדרית
01/02/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_f322eb27bad044d9b584101446b019cf.pdf
נייר עמדה בנושא: זנות בקהילה הטרנסג'נדרית
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_55691824762d492a987702eadbd7b089.pdf
נייר עמדה בנושא: מחדלי רשויות המדינה בטיפול בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל
01/02/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_557dd3b4ce4446508bbda857bce56eb3.pdf
הכרה בזהות מגדר - שינוי סעיף המין לטרנסג'נדרים ברשם האוכלוסין
01/11/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_09af8ff9bbd0413eb46fd5eebaf85355.pdf
נייר עמדה לאור תגובת המדינה בנושא סעיף המין
01/01/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_d7e83e6ce26c4c62a54016d5324cb037.pdf
קווים מנחים בנושא גיוון מגדרי במערכת החינוך
01/01/2020
https://drive.google.com/file/d/1EHj7reN5iCiX3hnESgbxaKSyA85V4HmW/view
תקצוב הרשויות המקומיות לצרכי הקהילה הגאה
21/02/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_ce16b2ae2013491680edf84cc2497337.pdf
יחס רשויות אכיפת החוק ביחס לקהילת הלהט"ב
21/02/2017
prep ועוני בקהילה הלהט"בית
21/02/2017
95% מהחיילים והחיילות מהקהילה הגאה שמעו הערות פוגעניות - לפי מחקר
21/02/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_57ba06e1a92f4db19e1e365d59d4b1d2.pdf
נידוי בני נוער להט"בים מהבית ומהקהילה
21/02/2017
צרכים ייחודיים של ילדים על הקשת הטרנסית בישראל
01/03/2022
מקרי התאבדויות בקהילה הטרנסג'נדרית
11/01/2016
מאבק בסחר בנשים וזנות - פגיעות מיניות וזנות אפורה בקהילת הלהט"ב
21/02/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_3f4cb59c10a942f1b5396ff2dbfcd975.pdf
בחינת הצרכים והמענים הקיימים לקהילה הטרנסית
01/03/2022
https://www.maavarim.org/_files/ugd/140814_956bfaf5608b46eea1def7d2905c92a3.pdf
בחינת הצרכים והמענים הקיימים לקהילה הטרנסית
11/01/2016
טרנס*פורמציה ממשלתית - דוח הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל
01/06/2021
https://www.maavarim.org/_files/ugd/140814_fdce371cd5bf416193a0030de9e6963f.pdf
קליטת אסיר טרנסג'נדר ועקרונות בדבר שיבוצו- מדיניות
05/03/2018
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_2abfa34097d64ed4b0db34026b48fb84.pdf
הנחייה בנושא חיפוש על גופם של טרנסג'נדרים
07/03/2011
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_17b92effba9a416fa134e34abf12237f.pdf
נוהל בנושא שירות טרנסג'נדרים בצה"ל
12/06/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_0c259f128c3b4213b9a5076df7e4f162.pdf
חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000
04/12/2000
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/133m1_001.htm
איסור אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית – תוספת לחוק זכויות התלמיד
17/08/2015
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-8/HodaotVmeyda/H-2015-12-2-8-1.htm
תוכניות להכרה וללימוד של זהות מגדרית שונה במערכת החינוך
27/10/2015
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_62730dd1418c4e96a755d20f65f200f2.pdf
קווים מנחים למתן תחושת מוגנות ומענה מיטיב לילדים ובני נוער להט "בים ולמשפחות הקשת במערכת החינוך
22/11/2022
https://www.maavarim.org/_files/ugd/140814_306ed2dd38e6479aae9c5576c67736bf.pdf
קביעת נכות בדיספוריה מגדרית
21/10/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_edb55ca336af42b7adab48f0c6018743.pdf
נוהל טיפול באנשים בעלי דיספוריה מגדרית
20/09/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_9f5f2b037198440c94a6915412c9c03e.pdf
חוזר לטיפול בתביעות לקצבת נכות כללית של אנשים בעלי דיספוריה מגדרית
29/12/2020
https://www.maavarim.org/_files/ugd/e46647_92bfbb7dbd984b22a2ecd600b9334449.pdf
מדיניות עבודה טיפולית מיטבית עם אנשים על הקשת הטרנסית (תע"ס)
02/10/2022
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/molsa-taas1-attachments/he/TaasSocialRegulationsFiles_Taas1_1.11.pdf
ערעור על אי-אישור קופות החולים לבצע ניתוחים בחו"ל
24/03/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_7abe7f4ce8144489b981f5d0da12052d.pdf
חוזר ניתוחים לשינוי מין
12/05/2014
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_671c52b025884f90881c3e5b24c20450.pdf
נוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין
10/01/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_ee362ee8450244dc9e036923af5ed190.pdf
נתונים לגבי ניתוחים לשינוי מין
13/01/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_93dc2ec3357445338bea95feb6ed399c.pdf
הנפקת אישורי טפסי 29 ג' לקבלת תרופות לקהילת הטרנסג'נדרים במדינת ישראל
30/08/2016
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_17d310879c47473a9cf122f08eabf835.pdf
אבחון וטיפול רב מקצועי באדם עם התמיינות מינית אחרת (אינטרסקס/DSD)
06/03/2017
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_20a77dc1ff6e4e6b9fb8855a2fb78cf9.pdf
שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין לטרנסג'נדרים שעברו ניתוח פרטי
09/01/2018
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_1a0f3f1edcf046b39237cf7677ace42f.pdf
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות שינוי מין במרשם האוכלוסין ללא ניתוח
05/02/2020
https://www.maavarim.org/_files/ugd/6d8b4a_880673969c1848a58bae99803efbe01d.pdf
נייר עמדה של המועצה למניעת אובדנות בנוגע לקשת הטרנסית
16/08/2020
https://www.maavarim.org/_files/ugd/e46647_aca8688504244c1c98a3d4a6b7327cff.pdf
נוהל אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות: הנגשה תרבותית של שירותי בריאות נפש לקשת הטרנסית
01/01/2021
https://www.maavarim.org/_files/ugd/e46647_717a3eaaaf224504a70bc184e94967df.pdf
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/2022 האוסר על "טיפולי" המרה לנטייה מינית וזהות מגדרית
14/02/2022
https://www.maavarim.org/_files/ugd/140814_c6f474c87e7945358c3759ecc3f708d1.pdf

נהלים

משרד הבריאות

משרד הרווחה

ביטוח לאומי

משרד החינוך

​​​

צבא

משטרה

 

שירות בתי הסוהר

 

משרד המשפטים

הצוות הבינמשרדי לקידום האוכלוסיה הטרנסית בישראל

ועדות הכנסת

  • הועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי

  • ועדת החינוך, התרבות והספורט

  • ועדת החוץ והביטחון

    • 95% מהחיילים והחיילות מהקהילה הגאה שמעו הערות פוגעניות - לפי מחקר

  • הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

    • תקצוב הרשויות המקומיות לצרכי הקהילה הגאה - 

פסקי דין

bottom of page