top of page

ארגון מעברים לקשת הטרנסית הוא עמותה רשומה בישראל, מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל, הפועל להעצמת הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים. הארגון מנגיש מידע קריטי לאנשים על הקשת הטרנסית, בני משפחתם, ואנשי מקצוע המלווים אותם, ומנגיש ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי טיפול, חינוך, בריאות, וקובעי מדיניות. העמותה פועלת לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הבאת קולות מהקהילה למקבלי ההחלטות.

על הארגון

אנו שואפים לעולם בו חייהם של אנשים על הקשת הטרנסית הם בעלי ערך, קהילות טרנסיות הן חזקות. אנשים על הקשת הטרנסית משתלבים בחברה בכל תחומי החיים, ובפרט כמנהיגים.ות, מובילי התנועה לשחרור מגדרי ומכונני צדק מגדרי.


הצהרת ייעוד: חיזוק הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים

מעברים הינה מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל.

 

הנגשת מידע ומענים לקשת הטרנסית: מעברים תהווה כתובת לחברי.ות הקשת הטרנסית למידע והפנייה לסיוע, ותיקח חלק בפיתוח והנגשה של מענים לאנשים מגוונים מגדרית, באמצעות מענה טלפוני, מייל, אתר, קבוצת פייסבוק ועוד
 

חיזוק קהילות טרנסיות: מעברים תהווה כתובת לקהילות מקומיות, לאקטיביסטים/ות אירגונים והתארגנויות הזקוקות למשאבים, ידע, קשרים, וסיוע מקצועי תוך למידה הדדית ויצירת פרוייקטים משותפים.
 

שינוי חברתי: מעברים תהיה שחקן משמעותי בשינוי מדיניות והקצאת משאבים לטובת הקשת הטרנסית. 
 

מרכז הידע: מעברים תפעיל מערך הסברה לאנשי מקצוע וסוכני שינוי אודות הקשת הטרנסית, הכולל כנסים, הכשרות, ימי עיון.
 

פרוייקטים נוספים:

פרויקט מלגות אקדמיות לסטודנטים.ות על הקשת הטרנסית, רשימת רופאות ואנשי מקצוע טרנספרנדלי ועוד.

חזון

  • מתן מענה לקהילה הטרנסג'נדרית על רבדיה השונים.

  • קיום פעילות הסברתית וחשיפה תקשורתית.

  • בניית משאבים  - שילוב במקומות עבודה, פתרונות דיור, מיצוי זכויות לצד מענה נפשי וריגשי ועזרה בקידום תהליכים אישיים.

  • חיזוק ויצירת מנהיגות בקרב הדור הבא.

מטרות

Trans flags at the Jerusalem Pride Parade, 2023

מי אנחנו

הצוות

ג'יי האריס / Jay Harris

יו''ר מעברים​ / Chairman of Maavarim

אתה / he / him

ד"ר אורלי ניקלס / Dr. Orly Nicklass

חברת ועד​ / Committee Member

את / she / her

דודו גוטליב / Dudu Gottlib

חבר ועד​ / Committee Member

אתה / he / him

פלג בר לב / Peleg Bar Lev

ועדת ביקורת / Audit Committee

את / she / they

חן פוקס / Quinn Fox

חברת ועד​ / Committee Member

את / she / her

שקיפות

מעברים הינה מרכז הידע הגדול ביותר לקשת הטרנסית בישראל, אנו פועלים להנגיש מידע אמין על הקשת ועבור הקשת, ובכלל זה מידע מהימן על פעילות העמותה ותקציבה. בדף זה תוכלו למצוא מידע ונתונים על פעולות, תקציבים, והתנהלות העמותה.

מידע על מעברים בגיידסטאר- אתר העמותות של ישראל

בכל שאלה לגבי המידע והמסמכים הנ"ל ניתן לפנות אלינו בפלטפורמות השונות.
כמו כן, ניתן לפנות לועד המנהל ולועדת הביקורת.

יו"ר הועד המנהל, ג'יי האריס - jay@maavarim.org
חברת ועדת הביקורת, פלג בר לב - peleg@maavarim.org

bottom of page