מסנג'ר מעודכן
 
blue-logo-2ef638a117c60c993c2d977923602f
cm-logo.png
עיגול לטובה.png
תו מידות עם תאריכים 2022_12.png

עמותת מעברים שמחה לבשר שזכינו בתו מידות לאפקטיביות - בדיקת מידות סיכוייהן של עמותות להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן.
קבלת התו מותנית בקבלת ציון מינימלי של 75 תהליך הבדיקה אורך מספר שבועות ומתבצע על-פי מתודולוגיה סדורה שבה דירוג האירגון נקבע על פי הציונים של חמישה אשכולות: תכנון, ביצוע, למידה ומדידה, מנהיגות וכספים, וכולל גם דיווח בנושאים אחרים כגון אתיקה ושקיפות.
התו משמש משקיעים חברתיים רבים המעוניינים בעדויות לאפקטיביות העמותות הנהנות כתנאי לתמיכתם.

ניתן לקבל החזר מס עבור תרומה מעל 100 ש"ח לשנה.
למעברים אישור סעיף 46א, פטור ממס לעמותות.

ארגון מעברים לקשת הטרנסית הוא עמותה רשומה ישראלית, מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל, הפועל להעצמת הקשת הטרנסית באמצעות ידע ומשאבים. הארגון מנגיש מידע קריטי לאנשים על הקשת הטרנסית, בני משפחתם, ואנשי מקצוע המלווים אותם, ומנגיש ידע אודות הקשת הטרנסית לאנשי טיפול, חינוך, בריאות, וקובעי מדיניות. העמותה פועלת לקידום הקשת הטרנסית באמצעות הבאת קולות מהקהילה למקבלי ההחלטות.

Ma'avarim (מעברים - passageways, crossings or transitions in Hebrew) is a trans led NGO by and for the trans community. We are the largest trans knowledge center in Israel. We believe that knowledge is power, and that the knowledge about trans people exists within the trans community itself.
Our mission: To empower the trans community with knowledge and partnerships Target Populations.